Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

În atenția cetățenilor Republicii Moldova care intenționează să călătorească în Republica Estonă sau să tranziteze teritoriul acestui stat

Publicat:Thu, 19/10/2023 - 10:56

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă aduce la cunoștință că, în ultima perioadă, se înregistrează tot mai multe cazuri de refuzuri, din partea autorităților de frontieră ale Republicii Estonia, de intrare/tranzitare (prin punctele de trecere dintre Rusia și Estonia) a teritoriului acestui stat de către cetățenii Republicii Moldova, din motivele nerespectării cerințelor legale stabilite pentru călătorii (pașapoarte expirate, lipsa vizei de tranzit în titlul de călătorie, declarații confuze despre scopul călătoriei, lipsa asigurării medicale pentru perioada călătoriei, permise de conducere și revizii tehnice ale mijloacelor de transport expirate sau falsificate s.a.).În legătură cu cele menționate, precum și în scopul evitării unor astfel de situații, misiunea diplomatică recomandă insistent cetățenilor moldoveni să se conformeze cerințelor stabilite de autoritățile estoniene la intrare sau tranzitarea teritoriului acestui stat.Se atrage atenția, că regimul liberalizat de viză nu garantează un drept necondiționat de intrare și de scurtă ședere și nu afectează celelalte condiții care trebuie îndeplinite pentru călătoria în spațiul Schengen, cu scop de tranzitare sau scurtă ședere. Statele membre sunt în drept să refuze permiterea intrării și a șederii pe teritoriul său dacă una sau mai multe din aceste condiții de intrare nu sunt îndeplinite.Amintim, că pentru șederi ce nu depășesc 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile, condițiile de intrare pentru resortisanții țărilor terțe sunt următoarele :

  • un document de călătorie valabil sau a documentelor care ar permite traversarea autorizată a frontierei;
  • justificarea scopului călătoriei și deținerea mijloacelor suficiente de subzistență, atât pentru perioada șederii cât și pentru întoarcere;
  • lipsa alertelor în Sistemul Informaţional Schengen care pot determina refuzarea intrării;
  • alte documente, la solicitarea polițistului de frontieră după caz.

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă.