Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Întrebări Frecvente

1. Am nevoie de programare pentru serviciile consulare?

Da. Primirea cetățenilor pentru serviciile consulare este cu programare prealabilă online. Programarea este necesară pentru următoarele servicii: perfectare buletin de identitate; perfectare pașaport; acte notariale (procuri, declarații); acte de stare civilă, transcrierea actelor de stare civilă; cetățenie - dobândire, redobândire, renunțare la cetățenia Republicii Moldova.
 
Fără programare online sunt prestate următoarele servicii consulare: solicitarea titlului de călătorie; solicitarea duplicatelor actelor de stare civilă, cazier judiciar, eliberarea certificatelor informative și a certificatelor de apartenență/neapartenență la cetățenia Republicii Moldova, consultații consulare.
 
Pentru a vă programa online accesați  https://rusia.mfa.gov.md/

2. Pot face pașaport și buletin de identitate prin ambasadă?

Da. Prin ambasadă puteți face atât buletin de identitate, cât și pașaport. Depunerea cererii se face cu prezența personală, deoarece sunt necesare fotografierea persoanei și prelevarea datelor biomstrice. Perfectarea buletinului de identitate și a pașaportului prin ambasadă durează o lună jumătate. În privința cerințelor  și documentelor necesare pentru pașaport vizualizați informația pe următorul link.

https://rusia.mfa.gov.md/ro/content/buletin-de-identitate

https://rusia.mfa.gov.md/ro/content/pa%C8%99apoarte

3. Am pierdut actele de identitate/mi-au furat actele de identitate pe teritoriul Federației Ruse, pașaport nu reușesc să fac, dar am nevoie urgent să plec în Republica Moldova. Cum pot să plec?

În cazul în care ați rămas fără acte de identitate și trebuie să plecați în Republica Moldova, urmează să vă adresați la secția consulară a ambasadei pentru a obține un Titlu de călătorie (denumit în popor ”Pașaport Alb”). Pentru a vizualiza cerințele de eliberare a Titlului de călătorie accesați linkul:
 
 
Titlu de călătorie se eliberează în aceeași zi și are o valabilitate de 30 zile. Costul: 25 euro, se achită în ruble rusești la cursul oficial din ziua solicitării documentului. Copiilor minori Titlul de călătorie se eliberează gratuit.

4. Am născut un copil în Federația Rusă. Cum pot să-i perfectez acte moldovenești?

Documentarea celor noi născuți în Federația Rusă se efectuează în 2 etape:
Etapa 1: transcrierea certificatului de naștere din rusesc în moldovenesc. Pentru realizarea acestei acțiuni, este nevoie de:
- certificatul de naștere, emis de autoritățile ruse pe numele copilului nou-născut;
- copia buletinelor de identitate ale părinților copilului/sau copia pașapoartelor părinților;  
- copia certificatului de căsătorie al părinților;
Termenul de realizare a transcrierii certificatului de naștere este estimativ 30-45 de zile (în funcție de circulația poștei diplomatice). Acest serviciu este gratuit. Pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere pentru copil NU este nevoie de ambii părinți sau prezența copilului. Astfel, un părinte poate solicita de unul singur acest serviciu consular.
 
Etapa 2: După ce va fi transcris certificatul de naștere, sunteți în drept de a solicita pașaport pentru copil, pentru care urmează să prezentați următoarele acte:
- certificat de naștere moldovenesc al copilului (cel transcris);
- certificat de căsătorie a părinților, dacă există;
- un act de identitate valabil al părintelui;
Notă: în cazul în care părinții sunt căsătoriți, este suficient prezența unui părinte la depunerea dosarului, în caz contrar, urmează să se prezinte ambii părinți.
Prezența copilului la etapa 2 pentru perfectarea pașaportului  este obligatorie.
Pentru a vizualiza integral inforamția privind solicitarea și transcrierea actelor de stare civilă accesați următorul link:
 

5. Vreau să fac o procură, declarație notarială. De ce acte am nevoie?

Pentru întocmirea unei procuri, este nevoie de prezența personală a mandatarului (cel care împuternicește) cu un act de identitate moldovenesc valabil (buletin de identitate sau pașaport) și, copia după actul de identitate al reprezentantului său (dacă nu aveți copia actului de identitate, puteți să aduceți datele scrise pe foaie dar recomandăm să verificați minuțios exactitatea acestora). Dacă procura ține de efectuarea unei tranzacții cu un imobil, este necesar numărul cadastral de înregistrare al imobilului.
 
Costul unei procuri este: 30 euro, se achită în ruble rusești la cursul oficial din ziua solicitării. Procura se eliberează în aceeași zi.

6. Vreau să trimit copiii în vacanță în Republica Moldova cu o persoană terță, cum pot face acest lucru?

Potrivit legislației Republicii Moldova, minorul poate circula cu o persoană terță, însoțit de o declarație notarială din partea reprezentantului legal. Astfel, este suficient un părinte să facă o declarație notarială la ambasadă.
Actele necesare pentru întocmirea declarației notariale:
- un act de identitate al reprezentantului legal;
- copia actului de identitate al minorului;
-copia actului de identitate al persoanei terțe care va însoți minorul.
Costul declarației notariale: 10 euro, se achită în ruble rusești la cursul oficial din ziua solicitării declarației.

7. Am nevoie de apostilă pe acte, pot face acest lucru la ambasadă?

Potrivit legislației și Convenției de la Haga privind Apostila, misiunile diplomatice și oficiile consulare nu aplică Apostila. Acest serviciu se face în exclusivitate în țara de origine a documentului. Prin urmare, dacă vi se solicită acte din Republica Moldova cu apostilă și cu traducere, urmează să vă adresați în exclusivitate la Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

8. Am nevoie de cazier judiciar, îl pot solicita prin ambasadă?

Da. Puteți solicita cazierul judiciar prin ambasadă.  Detalii despre solicitarea cazierului judiciar:
- Acte necesare: buletin de identitate sau pașaport valabil.
- Termen de eliberare: 20 zile lucrătoare, în funcție de răspunsul autorităților competente din Republica Moldova.
- Termen de valabilitate: 3 luni
-Taxa consulară: 35 euro (pentru opțiunea de a fi livrat la domiciliu prin poștă se achită taxa suplimentară +10 euro)
Cazierul judiciar poate fi obținut: personal la secția consulară, fără programare online; prin procură în Republica Moldova. Procura poate fi întocmită și la secția consulară.

9. Copilul meu are împliniți 17 ani, a expirat pașaportul. Cum pot să-i fac pașaport nou?

Potrivit legislației Republicii Moldova, după vârsta de 16 ani, este obligatoriu perfectarea buletinului de identitate. Astfel, pentru perfectarea pașaportului este necesar să depuneți concomitent și pentru buletin de identitate. Actele necesare pentru perfectarea buletinului de identitate la minori între vârsta de 16-18 ani:
 
- certificat de naștere moldovenesc;
- pașaport, dacă anterior minorul a fost documentat cu pașaport;
-1 fotografie 3x4 și 2 fotografii 10x15;
- un act de identitate valabil al reprezentantului legal.
 
Actele necesare pentru perfectarea pașaportului minorilor cu vârsta între 16 ani-18 ani:
- certificat de naștere;
- buletin de identitate (perfectat anterior sau se depune dosarul împreună cu buletinul concomitent);
- pașaport vechi, dacă este posibil;
- act de identitate valabil al reprezentantului legal (buletin sau pașaport);
- certificat de căsătorie sau, în lipsa acestuia prezența ambilor părinți.
În caz de divorț al părinților, pe lingă cele susmenționate, urmează să fie prezentate:
- certificat de divorț, declarația din partea celuilalt părinte;
- hotărârea de judecată, definitivă și irevocabilă, în care să fie menționat că minorul se află la întreținerea părintelui care a depus cererea de pașaport. Prezența minorului este obligatorie.

10. Am pierdut / a expirat buletinul de identitate moldovenesc. Cum să-mi fac altul nou?

Prin programare prealabilă online și prezență personală. Actele necesare pentru perfectarea buletinului de identitate pentru adulți:
- buletinul de identitate expirat (cu excepția în caz de pierdere);
- 1 fotografie 3x4 și 2 fotografii 10x15;
- certificat de naștere, și după caz certificat de căsătorie sau divorț;
- certificatele de naștere la copiii sub vârsta de 16 ani;
În cazul în care din data ultimei documentări cu buletin de identitate, nu au avut loc nici o schimbare în starea civilă a persoanei, nu este nevoie de actele de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț);

11. Care sunt costurile și termenele perfectării buletinului de identitate prin intermediul ambasadei?

Costurile și termenele perfectării buletinelor prin consulate sunt:
- în termen de 30 zile: 61 euro (în caz de pierdere a buletinului – + 3 euro);
-  în termen de 45 zile: 46 euro;
- Buletin provizoriu – 42 euro – în termen de 30 zile

12. Care sunt termenele și costurile perfectării pașaportului prin intermediul ambasadei?

Minori cu vârsta de până la 12 ani:
- în termen de 40 zile: 110 euro
- în termen de 60 zile: 83 euro
 
     Adulții și inclusiv minorii cu vârsta de peste 12 ani:
- în termen de 40 zile: 126 euro
- în termen de 60 zile: 94 euro.
 
În caz de pierdere pașaport, se achită taxa de stat de +3 euro per act de identitate.

13. Vreau să plec în Republica Moldova cu copiii mei. Este nevoie de acordul celuilalt părinte?

Nu este nevoie. Potrivit Legislației Republicii Moldova, minorul poate intra/ieși în/din Republica Moldova însoțit doar de unul dintre reprezentanții săi legali (copia certificatului de naștere a copilului în cazul dat ar putea fi solicitată la frontieră) sau, de o persoană terță desemnat prin declarație notarială de unul dintre reprezentanții săi legali.
 
Astfel, nu este nevoie de acordul celuilalt părinte. Puteți pleca fără grijă acasă și reveni în Federația Rusă.

14. Suntem ambii cetățeni ai Republicii Moldova, și dorim să înregistrăm căsătoria la ambasadă, cum putem face acest lucru?

Pentru înregistrarea căsătoriei la ambasadă,  ambii cetățeni ai Republicii Moldova urmează să prezinte:
- buletinele de identitate valabile/sau pașapoartele moldovenești valabile;
- certificatele de naștere;
- certificatele de stare civilă, precum că nu au impedimente de a înregistra căsătoria.
Data înregistrării căsătoriei: din ziua depunerii cererii, căsătoria va fi înregistrată peste 30 zile, dar nu mai mult de 60 zile.
Costul: 70 euro.

15. Suntem ambii cetățeni ai Republicii Moldova, și dorim să desfacem căsătoria (divorț) la ambasadă, cum putem face acest lucru?

Prin ambasadă poate fi desfăcută căsătoria, doar în cazul în care ambii soți sunt de acord și nu au pretenții unul față de altul, în privința copiilor și a bunurilor comune, acest lucru fiind consemnat în declarația comună.
Pentru desfacerea căsătoriei la ambasadă, ambii cetățeni ai Republicii Moldova urmează să prezinte:
-buletinele de identitate valabile / sau pașapoartele valabile;
-certificatele de naștere;
-certificatul de căsătorie în original (după caz, certificate de divorț anterioare).
Data desfacerii căsătoriei: din ziua depunerii cererii, divorțul va fi înregistrată peste 30 zile, dar nu mai mult de 60 zile.
Costul: 270 euro.

16. Am nevoie sa renunț la cetățenia Republicii Moldova, cum pot face acest lucru?

Renunțarea la cetățenia Republicii Moldova se face prin ambasadă cu înscriere prealabilă online, cu depunerea personală a actelor necesare sau prin reprezentant legal. Cererile, adresările, scrisorile expediate în adresa Ambasadei referitoare la «renunțarea la cetățenia moldovenească» – nu sunt examinate, deoarece, această procedură nu corespunde Legii Republicii Moldova № 1024 din 02.06.2000 «cu privire la cetățenia Republicii Moldova».
 
Lista documentelor necesare pentru a fi depuse la Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova:
 
-cerere-chestionar (se completează la ambasadă);
 
-autobiografia;
-adeverinţa de la domiciliu (din Federaţia Rusă) despre componenţa familiei;
-adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei Federaţiei Ruse sau altei cetăţenii ori garanţia dobândirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
-paşaportul cu ştampila aplicată de către Agenția Servicii Publice privind stabilirea cu domiciliul permanent pe teritoriul FR sau R. Kazahstan (procedura de stabilirea domiciliului permanent pe teritoriul FR sau R. Kazahstan o găsiţi la rubrica Stabilirea cu domiciliul permanent);
-certificatul de naştere;
-certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vârsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
-certificatul de căsătorie sau divorţ;
-patru fotografii de mărimea 3,5cm X 4,5cm;
-chitanţa privind achitarea taxei de 320 euro (se achită în ruble la cursul Băncii Centralе a Federaţiei Ruse)
-copiii in vârstă de la 14 până la 18 ani declară in scris consimţământul său de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. Această declaraţie urmează a fi autentificata notarial.
-declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimțământul privind renunţarea la cetăţeniei Republicii Moldova de către copilul său minor împreuna cu celălalt părinte (autentificată notarial).
 
Actele se depun în original + copii în 3 exemplare. Termen de examinarea cererii: 1 an, taxa 320 euro.
 
Suplimenta vizualizați următorul link:

17. Vreau să redobândesc cetățenia Republicii Moldova, cum pot face acest lucru?

În conformitate cu art.16 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000, persoanele care au avut anterior cetățenia Republicii Moldova au dreptul sa o redobândească. Actele se depun prin ambasadă cu înscriere prealabilă online, cu prezență personală sau prin reprezentant legal. Actele pot fi depuse și în Republica Moldova la Agenția Servicii Publice și la oficiile teritoriale ale acesteia.
Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, următoarele acte:
 
-cerere - chestionar (se completează la Ambasadă);
-autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai, etc);
-patru fotografii color, 35 x 45 mm;
-certificatul de naştere;
-paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original;
-certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ şi/sau deces (în cazul divorţului, se prezintă şi extrasul din Registrul de căsătorie);
-certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
-deverinţa privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
-cazierul judiciar din ţara de domiciliere ;
-adeverinţa de la domiciliu (din Federaţia Rusă) despre componenţa familiei.
Actele necesare pentru redobândirea cetățeniei Republicii Moldova se prezintă în limba română. În cazul în care acestea vor fi întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată de notar.
 
Notă: Actele se depun la ambasadă în patru exemplare. Un exemplar în original cu traducere în limba română, autentificat notarial, și trei exemplare în xerox identice cu originalul.
 
Suplimentar vizualizați link-ul:
 

18. Vreau să dobândesc cetățenia Republicii Moldova prin recunoaștere, ca fiind urmaș al unui cetățean al Republicii sau persoane născute pe teritoriul Republicii Moldov, cum pot face acest lucru?

În conformitate cu art.12 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa dobândească cetățenia Republicii Moldova prin recunoaștere. Actele se depun prin ambasadă cu înscriere prealabilă online, cu prezență personală sau prin reprezentant legal. Actele pot fi depuse și în Republica Moldova la Agenția Servicii Publice și la oficiile teritoriale ale acesteia.
 
Persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinți sau bunei s-a născut pe teritoriul numit;
persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ținutul Herța și în R.A.S.S.M., urmașii lor, dacă domiciliază în mod legal și obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova*;
persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum și urmașii lor*;
Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, următoarele acte:
 
-cerere - chestionar (se completează la Ambasadă);
-autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai, etc);
-două fotografii color, 35 x 45 mm;
-certificatul de naştere;
-paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original;
-certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ şi/sau deces (în cazul divorţului, se prezintă şi extrasul din Registrul de căsătorie);
-cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
-adeverinţa de la domiciliu (din Federaţia Rusă) despre componenţa familiei;
-certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
-certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor;
-certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ a părinţilor sau buneilor, după caz;
-pașaportul a părinților sau buneilor (în cazul persoanelor decedate se prezintă certificatul de deces);
* Suplimentar se va prezenta adeverință confirmativă privind domicilierea pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada indicată.
 
** Suplimentar se va prezenta adeverința de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinților sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova.
 
Actele necesare pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova se prezintă în limba română. În cazul în care acestea vor fi întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată de notar.
 
Notă: Actele se depun la ambasadă în două exemplare. Un exemplar în original, autentificat notarial și un exemplar în xerox identic cu originalul.
 
Suplimentar vizualizați următorul link:
 

19. Prietenul/a meu/a, cetățean/a unui stat străin care are nevoie de viză pentru Republica Moldova, vrea să viziteze Republica Moldova. Cum se obține viza pentru el/ea?

Pentru a verifica necesitatea deținerii vizei pentru Republica Moldova de către un cetățean străin, verificați lista pusă la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, care poate fi accesată aici:  www.mfa.gov.md/vize-intrare-rm/list-foreigners-possess-visa-ro/#link
 
Lista actelor necesare pentru viză poate fi accesată aici: www.mfa.gov.md/vize-intrare-rm/cetatenii-straini-nevoie
 
Viza se eliberează în termen de până la 5 zile lucrătoare.
 
Totodată, aducem la cunoștință despre posibilitatea obținerii vizei electronice pentru Republica Moldova, fără necesitatea solicitantului de viză de a se prezenta la unul din Consulatele Republicii Moldova. Informații detaliate le găsiți aici: www.evisa.gov.md

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda