Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Acte notariale

Autentificarea notarială a procurilor

 

Ambasada autentifică procuri, prin care o persoană sau mai multe persoane pot împuternici o altă persoană sau mai multe persoane să reprezinte interesele acestora pentru efectuarea unor acţiuni juridice.

Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, conform programării, prezentînd următoarele documente:

   - un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);

    - copia actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi, sau informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent, numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi;

    Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.