Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
+7 929 964 9079
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Apostila

Conform Convenţiei cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din  22.01.1993, semnată la Minsc între Statele CSI, actele eliberate pe teritoriul unei Părţi Contractante sunt  valabile  pe  teritoriile altor  Părţi Contractante  fără  vreo  altă  legalizare.

Concretizare - apostila nu se aplică pe actele eliberate în Federaţia Rusă destinate pentru Republica Moldova. 

Aplicarea Apostilei se efectuiază de către Ministerul Justiţiei din Republica Moldova. Pentru informaţie suplimentară accesaţi aici:

https://apostila.gov.md/?cat=3#post_content_id_127