Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
+7 929 964 9079
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Cadrul juridic bilateral

 1. Aranjament între Banca Naţională a Moldovei şi Banca Naţională a Republicii Kîrgîze privind organizarea decontărilor
  Semnat la Chişinău la 10.06.1996
  În vigoare din 10.06.1996
 2. Tratat cu privire la principiile relaţiilor interstatale ale Republicii Moldova cu Republica Kîrgîză
  Semnat la Bişkek la 11.11.1992
  În vigoare din 10.06.1996
 3. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze cu privire la comerţul liber
  Semnat la Minsk la 26.05.1995
  În vigoare din 21.11.1996
 4. Acord între Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova (MOLDOVASTANDARD) şi Inspecţia de Stat pentru Standardizare şi Metrologie de pe lângă Guvernul Republicii Kîrgîze (KÎRGÎZSTANDARD) privind colaborarea în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării
  Semnat la Erevan la 11.10.1995
  În vigoare din 11.10.1995
 5. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze cu privire la colaborarea şi ajutor reciproc în chestiuni vamale
  Semnat la Chişinău la 10.06.1996
  În vigoare din 14.04.1998
 6. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze privind cooperarea în domeniul turismului
  Semnat la Chişinău la 10.06.1996
  În vigoare din 11.01.1998
 7. Acord între Guvernul Republicii Moldova, Banca Naţională a Moldovei şi Guvernul Republicii Kîrgîze, Banca Naţională a Republicii Kîrgîze privind reglementarea creanţelor pe perioada de la l ianuarie 1992 până la deschiderea de către părţi a conturilor corespondente
  Semnat la Chişinău la 10.06.
  În vigoare din 01.07.1997
 8. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze privind colaborarea în domeniul învățământului, ştiinţei şi culturii
  Semnat la Chişinău la 10.06.1996
  În vigoare din 19.03.1998
 9. Aranjament între Banca Naţională a Republicii Moldova şi Banca Naţională a Republicii Kîrgîze privind măsurile de a asigurare a convertibilităţii reciproce a monedelor naţionale
  Semnat la Chişinău la 10.06.1996
  În vigoare din 10.06.1996
 10. Protocolul privind consultările între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Kîrgîze
  Semnat la Chişinău la 10.06.1996
  În vigoare din 10.06.1996
 11. Declaraţie Comună a Preşedintelui Republicii Moldova şi Preşedintelui Republicii Kîrgîze
  Semnat la Chişinău la 10.06.1996
  În vigoare din 10.06.1996
 12. Acord de colaborare în domeniul statisticii între Departamentul Statisticii al Republicii Moldova şi Comitetul Naţional pentru Statistică al Republicii Kîrgîze
  Semnat la Chişinău la 10.06.1996
  În vigoare din 10.06.1996
 13. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze privind traficul auto internaţional
  Semnat la Chişinău la 10.06.1996
  În vigoare din 11.01.1998
 14. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
  Semnat la Bişkek la 07.11.200
  În vigoare din 16.01.2004
 15. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze privind colaborarea în domeniul carantinei plantelor
  Semnat la Bişkek la 07.11.2002
  În vigoare din 27.08.2003
 16. Protocol privind interacţiunea în domeniul turismului între Agenţia Naţională pentru Turism a Republicii Moldova şi Comitetul de Stat al Republicii Kîrgîze în domeniul turismului, sportului şi politicii tineretului
  Semnat la Bişkek la 07.11.2002
  În vigoare din 07.11.2002
 17. Declaraţie comună a Preşedintelui Republicii Moldova şi Preşedintelui Republicii Kîrgîze
  Semnat la Bişkek la 07.11.2002
  În vigoare din 07.11.2002
 18. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi capital
  Semnat la Bişkek la 17.04.2004
  În vigoare din 16.01.2006
 19. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze cu privire la colaborarea în domeniul informatizării şi tehnologiilor informaţionale
  Semnat la Bişkek la 17.04.2004
  În vigoare din 23.02.2007
 20. Acord privind colaborarea în domeniul muncii, ocupării forţei de muncă şi protecţiei sociale între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Kîrgîze
  Semnat la Bişkek la 17.04.2004
  În vigoare din 17.04.2004
 21. Acord de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Kîrgîze
  Semnat la Erevan la 25.10.1995
  În vigoare din 25.10.1995
 22. Acord între Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova şi Inspecţia Vamală de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Kîrgîze privind recunoaşterea reciprocă a documentelor şi asigurărilor vamale
  Semnat la Chişinău la 13.05.1994
  În vigoare din 13.05.1994
 23. Acord de colaborare în domeniul reţinerii şi restituirii valorilor culturale importate şi exportate ilegal între Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova şi Inspecţia Vamală de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Kîrgîze
  Semnat la Chişinău la 13.05.1994
  În vigoare din 13.05.1994
 24. Acord între Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova şi Inspecţia Vamală de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Kîrgîze privind procedura perfectării vamale a încărcăturilor tranzitate şi colaborarea organelor vamale ale Republicii Moldova şi Republicii Kîrgîze în timpul unei astfel de perfectări
  Semnat la Chişinău la 13.05.1994
  În vigoare din 13.05.1994
 25. Acord între Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova şi Inspecţia Vamală de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Kîrgîze privind colaborarea în domeniul combaterii contrabandei şi încălcării regulilor vamale
  Semnat la Chişinău la 13.05.1994
  În vigoare din 13.05.1994
 26. Acord între Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova şi Inspecţia Vamală de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Kîrgîze privind colaborarea în domeniul combaterii circuitului ilegal al mijloacelor narcotice şi substanţelor psihotrope
  Semnat la Chişinău la 13.05.1994
  În vigoare din 13.05.1994
 27. Acord de colaborare şi interacţiune între Ministerul Securităţii Naţionale al Republicii Moldova şi Ministerul Securităţii Naţionale al Republicii Kîrgîze
  Semnat la Bişkek la 19.09.1998
  În vigoare din 19.09.1998
 28. Acord de asistenţă juridică şi colaborare între Procuratura Republicii Moldova şi Procuratura Republicii Kîrgîze
  Semnat la Bişkek la 02.02.2000
  În vigoare din 02.02.2000
 29. Protocol de colaborare în domeniul asigurărilor sociale de stat dintre Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova şi Fondul Social al Republicii Kîrgîze
  Semnat la Chişinău la 23.07.2008
  În vigoare din 23.07.2008
 30. Acord între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Serviciul de Investigaţii Financiare al Republicii Kîrgîze privind colaborarea în domeniul combaterii finanţării terorismului şi legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită
  Semnat la Cholpon-Ata la 09.09.2009
  În vigoare din 09.09.2009