Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
+7 929 964 9079
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Cetăţenia

IMPORTANT!!!

Prin prezenta, Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă informează că, scrisorile expediate în adresa Ambasadei referitoare la «renunţarea la cetăţenia moldovenească» – nu sunt examinate, deoarece, această procedură nu corespunde Legii Republicii Moldova № 1024 din 02.06.2000 «cu privire la cetăţenia Republicii Moldova».

 

DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI PRIN RECUNOAŞTERE

 

În conformitate cu art.12 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa dobîndeasca cetatenia Republicii Moldova prin recunoaştere:

 

 • persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit;
 • persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova*;
 • persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor*;

 

Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, următoarele acte:

 

 • Cerere - chestionar (se completează la Ambasadă);
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai, etc);
 • Două fotografii color, 35 x 45 mm;
 • Certificatul de naştere;
 • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original;
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ şi/sau deces (în cazul divorţului, se prezintă şi extrasul din Registrul de căsătorie);
 • Cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
 • Adeverinţa de la domiciliu (din Federaţia Rusă) despre componenţa familiei;
 • Certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 • Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor;
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ a părinţilor sau buneilor, după caz;
 • Paşaportul a părinţilor sau buneilor (în cazul persoanelor decedate se prezintă certificatul de deces);

 

* Suplimentar se va prezenta adeverinţă confirmativă privind domicilierea pe teritoriul Republicii Moldova, în perioda indicată.

 

** Suplimentar se va prezenta adeverinţa de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova.

 

IMPORTANT! Actele necesare pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova se prezintă în limba română. În cazul în care acestea vor fi întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată de notar.

 

REDOBÎNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA

 

În conformitate cu art.16 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000, cetăţenii care au avut anterior cetăţenia Republicii Moldova au dreptul sa o redobindească.

 

Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, următoarele acte:

 

 • Cerere - chestionar (se completează la Ambasadă);
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai, etc);
 • Patru fotografii color, 35 x 45 mm;
 • Certificatul de naştere;
 • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original;
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ şi/sau deces (în cazul divorţului, se prezintă şi extrasul din Registrul de căsătorie);
 • Certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 • Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Cazierul judiciar din ţara de domiciliere ;
 • Adeverinţa de la domiciliu (din Federaţia Rusă) despre componenţa familiei.

 

IMPORTANT! Actele necesare pentru redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova se prezintă în limba română. În cazul în care acestea vor fi întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată de notar.

 

RENUNŢAREA LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA

 

Lista documentelor necesare pentru a fi depuse la Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova (documentele pot fi depuse persona):

 

Cerere-chestionar (se completează la Ambasadă);

 

 • autobiografia;
 • adeverinţa de la domiciliu (din Federaţia Rusă) despre componenţa familiei;
 • adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei Federaţiei Ruse sau altei cetăţenii ori garanţia dobândirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • paşaportul cu ştampila aplicată de către Ministerului Tehnologiilor Informaţionale privind stabilirea cu domiciliul permanent pe teritoriul FR sau R. Kazahstan (procedura de stabilirea domiciliului permanent pe teritoriul FR sau R. Kazahstan o găsiţi la rubrica Stabilirea cu domiciliul permanent);
 •  certificatul de naştere;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vârsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 • certificatul de căsătorie sau divorţ;
 • patru fotografii de mărimea 3,5cm X 4,5cm;
 • chitanţ aprivind achitarea taxei în mărime de 330 euro (se achită în ruble la cursul Băncii Centralе a Federaţiei Ruse)
 • copiii in vârstă de la 14 până la 18 ani declară in scris consimţământul său de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. Această declaraţie urmează a fi autentificata notarial.
 • declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimțământulprivind renunţarea la cetăţeniei Republicii Moldova de către copilul său minor împreuna cu celălalt părinte (autentificată notarial).

Actele se depun în original + copii în 4 exemplare.

 

Termen de examinarea cererii: 1an.

 

IMPORTANT: Actele de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, divorţ ş.a.) eliberate de autorităţile statelor străine după data de 17.08.2001 urmează a fi transcrise în Registrul de stare civilă din Republica Moldova.

 

DETERMINAREA APARTENENŢEI/NEAPARTENENŢEI LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA