Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Dobândirea cetăţeniei prin recunoaştere

IMPORTANT!

În conformitate cu pct. 2, art.12 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024 din 02 iunie 2000 au dreptul sa dobândească cetățenia Republicii Moldova prin recunoaștere:

 • Persoanele născute în străinătate care au cel puțin unul dintre părinți, bunici sau străbunici născuți pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ținutul Herța și în R.A.S.S.M., urmașii lor (1);
 • Persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum și urmașii lor (2);
 • Persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal și obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova și care continuă să locuiască în prezent.

 

Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova următoarele acte:

 1. Cerere-chestionar (se completează la Ambasadă);
 2. Autobiografia (va conține informații privind data și locul nașterii, studiile, locul de reședință la momentul depunerii cererii, locul de naștere al strămoșilor, ocupația, componența familiei etc.);
 3. Două fotografii color, 35 x 45 mm;
 4. Certificatul de naștere;
 5. Documente de identitate (pașaportul intern și cel pentru călătorii în străinătate);
 6. Certificatul de căsătorie și/sau de divorț și/sau deces al soțului/soției (în cazul divorțului, se prezintă și extrasul din Registrul de căsătorie);
 7. Certificatul de naștere a copiilor cu vârsta de până la 18 ani;
 8. Cazierul judiciar (termenul de valabilitate al cazierului – 3 luni). Se prezintă și originalul cazierului;
 9. Adeverința de la domiciliu (din Federația Rusă) despre componența familiei. Se prezintă și originalul adeverinței;

*Trebuie să fie semnat și sigilat cu ștampila umedă (se acceptă și ștampila electronică, aplicată pe document).

10. Certificatul de naștere a părinților sau strămoșilor;

11. Certificatul de căsătorie și/sau de divorț a părinților sau bunicilor/străbunicilor (în cazul divorțului, se prezintă și extrasul din Registrul de căsătorie);

12. Pașaportul a părinților sau bunicilor/străbunicilor (în cazul persoanelor decedate se prezintă certificatul de deces);

13. Chitanța de plată a taxei consulare (44 EUR – se achită în ruble rusești conform cursului de schimb comercial al băncii la data achitării).

  

Durata de procesare a cererilor de cetățenie este de 6-7 luni.

(1)  Suplimentar se prezintă certificatul de la locul de reședință, care trebuie să ateste că solicitantul a locuit pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada specificată;

(2)  Suplimentar se prezintă certificatul eliberat de organul autorizat, care să dovedească faptul că solicitantul, părinții sau strămoșii acestuia au fost deportați sau îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Documentele necesare pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova se depun în limba română. Toate copiile documentelor eliberate în afara Republicii Moldova trebuie să fie legalizate la notar. Documentele în limbi străine (inclusiv în limba rusă) sunt supuse traducerii, autentificate în modul stabilit. Traducerea se face pe baza copiei certificate.

 

Notă: Documentele se depun la Ambasadă în două exemplare.

1 exemplar - Original, autentificat notarial cu traducere.

2 exemplare - Copia identică cu 1 exemplar al documentelor.