Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere (pentru persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova)

În conformitate cu art. 12 alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000, persoanele în vârstă de peste 18 ani, născute pe teritoriul Republicii Moldova, au dreptul de a dobândi cetățenia prin recunoaștere.

Solicitantul trebuie să depună următoarele documente la misiunea diplomatică a Republicii Moldova:

  1. Documente de identitate (pașaport intern și pentru călătorii în străinătate al țării al cărei cetățean este solicitantul);

  2. Certificat de naștere;

  3. Certificatul de căsătorie și/sau de divorț și/sau certificatul de deces al soțului/soției (în caz de divorț, se prezintă și extrasul de pe actul de căsătorie);

  4. Autobiografie în limba română sau într-o altă limba, cu traducere legalizată;

  5. Certificat de cazier judiciar, eliberat de către eorganele competente din țara al cărei cetățean este solicitantul;

  6. Certificat de cazier judiciar din țara de reședință permanentă.

În cazul dobândirii cetățeniei, solicitanții, care au copii minori trebuie să prezinte adițional:

  1. Certificatele de naștere ale copiilor;

  2. Declarația notarială a copilului (în vârsta de la 14 la 18 ani) privind consimțământul de a dobândi cetățenia Republicii Moldova împreună cu unul dintre părinți;

  3. Declarația notarială a soțului/soției privind consimțământul de a dobândi cetățenia Republicii Moldova și de a elibera pașaportul de călătorii în străinătate pentru copil.

Costul serviciului constituie 26 de euro (se achită în ruble rusești potrivit cursului de schimb comercial al băncii la ziua adresării).

IMPORTANT!!!

După dobândirea cetățeniei Republicii Moldova, toate actele de stare civilă eliberate de oficiile de stare civilă ale Federației Ruse după 17.08.2001, sunt supuse transcrierii în Registrul actelor de stare civilă al Republicii Moldova.

 

Informația este actualizată la 21.06.2024.