Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Pașapoarte

I. Informații generale

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează, la cerere, cetăţeanului pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova. Paşaportul se eliberează de la naştere.

Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se eliberează în exclusivitate paşapoarte cu date biometrice (amprentele digitale, grupa sanguină, fotografia digitală) şi în paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii.

Paşapoartele, eliberate până la 01.01.2011, vor fi valabile până la expirarea termenului de valabilitate.

Valabilitatea paşaportului este stabilită, după cum urmează: persoanelor cu virsta sub 7 ani pe termen de 4 ani; persoanelor cu virsta de la 7 pina la 16 ani pe termen de 7 ani; persoanelor cu virsta peste 16 ani pe termen de 10 ani; pentru cetăţenii Republicii Moldova, ale căror amprente digitale temporar nu pot fi prelevate, pe termen de 12 luni

II. Depunerea cererii:

Cererea pentru eliberarea paşaportului se depune personal de solicitant, în scris, la orice subdiviziune a AGENȚIEI SERVICII PUBLICE, indiferent de locul înregistrării la domiciliu sau la reşedinţă a solicitantului, iar în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova. Cetăţenii Republicii Moldova, în baza cererii personale depuse în scris, pot obţine două paşapoarte valabile ale cetăţeanului Republicii Moldova, cu condiţia ca datele titularului din acestea vor fi identice.

La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului, titularul se identifică, i se preia imaginea facială şi se supune procedurii de prelevare a amprentelor digitale. Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (permanent sau temporar) şi copiii cu vârsta de până 12 ani sunt scutiţi de includerea obligatorie a amprentelor digitale în paşapoarte. Dacă actul de identitate de uz intern este nevalabil sau lipseşte, cererea pentru eliberarea paşaportului se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate.

În cazul minorilor şi persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea paşaportului acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezentei obligatorie a persoanei reprezentate. Pentru copiii rămaşi fără ocrotirea părintească sau aflaţi la întreţinerea statului cererea se depune, corespunzător, de autoritătea tutelară sau de administraţia instituţiei respective.

În cazul persoanei imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea poate fi depusă prin reprezentant.

Cetăţenii Republicii Moldova care au domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova depun cererea privind autorizarea emigrării la subdiviziunile AGENȚIEI SERVICII PUBLICE în raza de competenţă teritorială a căreia solicitantul are înregistrare la domiciliu şi/sau la reşedinţă, iar în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.

În cazul cînd solicitantul nu deţine paşaport sau solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport, se depune cererea pentru eliberarea acestuia, concomitent cu cererea privind autorizarea emigrării.

Autoritatea competentă este în drept să-i ceară solicitantului documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente pentru a stabili statutul juridic, identitatea, starea civilă, precum şi existenţa restricţiilor la eliberarea paşaportului în condiţiile legii.

III.Documente necesare:

(A) Perfectarea paşaportului pentru persoanele care au atins vârsta de 18 ani

Pentru eliberarea paşaportului cetățeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 • certificat de naştere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc valabil în original;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate valabil în original, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport;
 • declaraţia de pierdere/furt a paşaportului (se va completa la Ambasadă);
 • paşaportul expirat pentru călătorii în străinătate în original (se va retrage);
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) (după caz);

(B) Perfectarea paşaportului pentru persoanele care nu au atins vârsta de 18 an

Pentru eliberarea paşaportului al cetățeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 • buletin de identitate valabil sau paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • buletin de identitate moldovenesc valabil în original al minorului – pentru cei care au împlinit vîrsta de 16 ani;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate valabil în original, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport;
 • declaraţia de pierdere/furt a paşaportului (se va completa la Ambasadă);
 • paşaportul expirat al minorului pentru călătorii în străinătate în original (se va retrage);
 • acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată (definitivă şi irevocabilă)cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege;

 

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova (PA)

20 zile

62 euro

5 zile

99euro

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova (PA) pentru persoanelecare nu au împlinit vîrsta de 18 ani

20 zile

31euro

5 zile

54euro

5 zile de la 12 la 18 ani

68euro

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova (PA) persoanei pentru careprelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilătemporar/permanent

20 zile

61euro

5 zile

86euro

 

 

*Cererile recepţionate se expediază de către Ambasada Republicii Moldova la Moscova în adresa AGENȚIEI SERVICII PUBLICE, care va examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.

*Termenul mediu de obţinere a buletinului de identitate prin intermediul Ambasadei este de două luni, iar în cazul în care solicitantul optează să-şi perfecteze actul de identitate în regim de urgenţă (ex.: 5 zile lucrătoare în Republica Moldova), termenul va fi de pînă la patru săptămîni.

*Taxa se va achita în ruble potrivit cursului de schimb comercial al băncii la data achitării.