Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
+7 929 964 9079
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Redobîndirea Cetăţeniei Republicii Moldova

IMPORTANT!!!

Prin prezenta, Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă informează că, scrisorile expediate în adresa Ambasadei referitoare la «renunţarea la cetăţenia moldovenească» – nu sunt examinate, deoarece, această procedură nu corespunde Legii Republicii Moldova № 1024 din 02.06.2000 «cu privire la cetăţenia Republicii Moldova».

În conformitate cu art.16 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000, cetăţenii care au avut anterior cetăţenia Republicii Moldova au dreptul sa o redobindească.

Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, următoarele acte:

  • Cerere - chestionar (se completează la Ambasadă);
  • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai, etc);
  • Patru fotografii color, 35 x 45 mm;
  • Certificatul de naştere;
  • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original;
  • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ şi/sau deces (în cazul divorţului, se prezintă şi extrasul din Registrul de căsătorie);
  • Certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
  • Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • Cazierul judiciar din ţara de domiciliere ;
  • Adeverinţa de la domiciliu (din Federaţia Rusă) despre componenţa familiei.

Actele necesare pentru redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova se prezintă în limba română. În cazul în care acestea vor fi întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată de notar.