Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Redobîndirea Cetăţeniei Republicii Moldova

În conformitate cu art.16 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024 din 02 iunie 2000, cetățenii care au avut anterior cetățenia Republicii Moldova au dreptul sa o redobândească.

Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, următoarele acte:

 1. Cerere - chestionar (se completează la Ambasadă);
 2. Chitanța de plată a taxei consulare (20 EUR – se achită în ruble rusești conform cursului de schimb comercial al băncii la data achitării).
 3. Autobiografia (trebuie să conțină informații privind data și locul nașterii, studiile, data părăsirii Republicii Moldova, ocupația, locul de reședință etc.);
 4. Patru fotografii color, 35 x 45 mm;
 5. Certificatul de naștere;
 6. Pașaportul intern și cel pentru călătorii în străinătate;
 7. Certificatul de căsătorie și/sau de divorț și/sau deces al soțului/soției (în cazul divorțului, se prezintă și extrasul din Registrul de căsătorie);
 8. Certificatul de naștere a copiilor cu vârsta de până la 18 ani;
 9. Adeverința privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova sau copia hotărârii privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova;
 10. Cazierul judiciar din țara de domiciliere* (termenul de valabilitate al cazierului – 3 luni). Se prezintă și originalul cazierului;
 11. Adeverința de la domiciliu (din Federația Rusă) despre componența familiei*. Se prezintă și originalul adeverinței.

 

*Trebuie să fie semnat și sigilat cu ștampila umedă (se acceptă și ștampila electronică, aplicată pe document).

Termenul de procesare a cererilor de redobândire a cetățeniei este de un an.

Documentele necesare pentru redobândirea cetățeniei Republicii Moldova se depun în limba română. Documentele în limbi străine (inclusiv în limba rusă) sunt supuse traducerii, autentificate în modul stabilit.

 

Notă: Documentele se depun la Secția consulară în patru exemplare.

1 exemplar – Originalul legalizat notarial cu traducere.

Exemplarele 2, 3 și 4 – Copiile identice exemplarului 1 al documentelor.