Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
+7 929 964 9079
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Relaţii comercial-economice

Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Federația Rusă în anul 2022

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Federaţia Rusă pe parcursul anului 2022 a înregistrat suma de 1 335 114,29 mii dolari SUA, dintre care exportul produselor moldovenești a însumat 189 857,49 mii dolari SUA, iar importul din Federația Rusă 1 145 256,80 mii dolari SUA. Soldul balanței comerciale a constituit valoarea negativă de -955 399,32 mii dolari SUA.

În anul 2022 Republica Moldova a efectuat operațiuni de export cu o pondere de 4,38% în exportul total al țării, valoare semificativ scăzută comparativ cu anii precedenți. Republica Moldova a efectuat operațiuni de import cu Federația Rusă cu o pondere de 12,42% în importul total al ţării.

Notă: Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender   

 

  Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Federația Rusă în anul 2021 

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Federaţia Rusă pe parcursul anului 2021 a înregistrat suma de 1 329 991,37 mii dolari SUA, dintre care exportul produselor moldovenești a constituit 276 067,08 mii dolari SUA, iar importul din Federația Rusă 1 053 924,29 mii dolari SUA. Soldul balanței comerciale a înregistrat valoare negativă, constituind -777 857,21 mii dolari SUA.

În anul 2021 Republica Moldova a efectuat operațiuni de export cu o pondere de 8,78% în exportul total al țării. Federația Rusă s-a poziționat pe locul 2 în topul ţărilor din care Republica Moldova a efectuat operațiuni de import, cu o pondere de 14,69% în importul total al ţării.

Notă: Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender 

 

Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Federația Rusă în perioada  ianuarie-octombrie al anului 2020                           

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Federația Rusă în perioada ianuarie-octombrie 2020 a înregistrat valoarea de 651669,99 mii dolari SUA, din care exportul produselor moldovenești a constituit 179019,99 mii dolari SUA, iar importul din Federația Rusă 472650,00 mii dolari SUA. Soldul balanței comerciale înregistrat în perioada ianuarie-octombrie 2020 a fost negativ și a constituit -293630,02 mii dolari SUA. După valoarea volumului schimburilor comerciale înregistrate, Federația Rusă și-a menținut locul 2 printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova.

Pe fondalul constrîngerilor impuse de pandemia de coronavirus COVID-19, analiza evoluției exporturilor Republicii Moldova în perioada ianuarie-octombrie 2020, comparativ cu perioada similară din anul 2019, relevă micșorarea exporturilor în Federația Rusă cu -11,7%.

Concomitent, analiza evoluției importurilor Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2020, comparativ cu perioada similară din anul 2019, relevă diminuarea importurilor provenite din Federația Rusă cu -13,7%.**

NOTĂ:

* Informațiile relatate sunt relatate conform datelor Biroului National de Statistică al Republicii Moldova și nu includ operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender;

** Informațiile relatate reflectă impactul consecințelor pandemiei de coronavirus COVID-19 asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova cu Federația Rusă.

 

 

Relaţiile comerciale dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă în perioada ianuarie-mai a anului 2019
(conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova*)

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Federaţia Rusă pe parcursul perioadei ianuarie-mai 2019 a înregistrat suma de 407,6 milioane USD. Comparativ cu perioada similară a anului 2018, comerţul exterior s-a majorat cu 8,2% sau cu 31,1 milioane USD. După valoarea volumului schimburilor comerciale înregistrate, Federaţia Rusă s-a situat pe locul 2 printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova, cu o pondere de 11,6% în comerţul total al Republicii.

Exportul de mărfuri a înregistrat suma de 95,9 milioane USD, majorându-se cu 6,2% sau cu 5,6 milioane USD față de primele 5 luni ale anului precedent. Federaţia Rusă a ocupat locul 5 în topul ţărilor în care Republica Moldova a efectuat operațiuni de export, cu o pondere de 8,3% în exportul total al Republicii Moldova.

Importul de mărfuri efectuat în Republica Moldova din Federaţia Rusă a însumat 311,7 milioane USD şi a înregistrat o creștere cu 8,9% sau cu 25,5 milioane USD în raport cu perioada ianuarie-mai 2018. Federaţia Rusă s-a poziționat pe locul 2 în topul ţărilor din care Republica Moldova a efectuat operațiuni de import, cu o pondere de 13,2% în importul total al ţării.

Soldul balanţei comerciale înregistrat în perioada examinată a fost negativ şi a constituit -215,8 milioane USD.

*Notă: Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

 

Relaţiile comerciale dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă în anul 2018
(conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova*)

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Federaţia Rusă pe parcursul anului 2018 a înregistrat suma de 939,5 mil. USD. Comparativ cu anul 2017, comerţul exterior s-a majorat cu 13,7% sau cu 113,2 mil. USD. După valoarea volumului schimburilor comerciale înregistrate, Federaţia Rusă s-a situat pe locul 2 printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova, cu o pondere de 11,1% în comerţul total al Republicii.

Exportul de mărfuri a înregistrat suma de 218,6 mil. USD, micşorându-se cu 14,1% sau cu 35,9 mil. USD față de anul precedent. Federaţia Rusă a ocupat locul 2 în topul ţărilor în care Republica Moldova a efectuat operațiuni de export, cu o pondere de 8,1% în exportul total al Republicii Moldova.

Importul de mărfuri efectuat în Republica Moldova din Federaţia Rusă a însumat 720,8 mil. USD şi a înregistrat o creștere cu 26,1% sau cu 149,1 mil. USD în raport cu anul 2017. Federaţia Rusă s-a poziționat pe locul 2 în topul ţărilor din care Republica Moldova a efectuat operațiuni de import, cu o pondere de 12,5% în importul total al ţării.

Soldul balanţei comerciale înregistrat în perioada examinată a fost negativ şi a constituit -502,2 mil. USD.

*Notă: Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.