Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
+7 929 964 9079
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Relaţii comercial-economice

Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Republica Kazahstan în anul 2022

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Kazahstan în anul 2022 a înregistrat suma de 66 867,47 mii dolari SUA, dintre care exportul produselor moldovenești a constituit 28 734, 54 mii dolari SUA, iar importul din Republica Kazahstan 38 132,93 mii dolari SUA. Soldul balanței comerciale a constituit valoarea negativă de -9 398,38 mii dolari SUA.

În anul 2022 Republica Moldova a efectuat operațiuni de export cu o pondere de 0,66% în exportul total al țării. Republica Moldova a efectuat operațiuni de import cu Republica Kazahstan cu o pondere de 0,41%.

Notă: Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender    

 

Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Republica Kazahstan în anul 2021

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Kazahstan în anul 2021 a înregistrat suma de 29 808,27 mii dolari SUA, dintre care exportul produselor moldovenești a constituit 13 978,16 mii dolari SUA, iar importul din Republica Kazahstan 15 830,11 mii dolari SUA. Soldul balanței comerciale a constituit valoarea negativă de -1 851,95 mii dolari SUA.

În anul 2021 Republica Moldova a efectuat operațiuni de export cu o pondere de 0,44% în exportul total al țării. Republica Moldova a efectuat operațiuni de import cu Republica Kazahstan cu o pondere de 0,22%.

Notă: Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender           

 

  Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Republica Kazahstan în perioada

                                                 ianuarie-octombrie al anului 2020

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Kazahstan în perioada ianuarie-octombrie 2020 a înregistrat valoarea de 67580,67 mii dolari SUA, din care exportul produselor moldovenești a constituit 11960,95 mii dolari SUA, iar importul din Republica Kazahstan 55619,72 mii dolari SUA. Soldul balanței comerciale înregistrat în perioada ianuarie-octombrie 2020 a fost negativ și a constituit -43658,77 mii dolari SUA.

Analiza evoluției exporturilor moldovenești în ianuarie-octombrie 2020, comparativ cu perioada similară din anul 2019, relevă majorarea exporturilor în Republica Kazahstan cu +40,5%.

Concomitent, analiza evoluției importurilor Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2020, comparativ cu perioada similară din anul 2019, relevă majorarea importurilor provenite din Republica Kazahstan de 6,9 ori.**

NOTĂ:

* Informațiile relatate sunt relatate conform datelor Biroului National de Statistică al Republicii Moldova și nu includ operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender;

** Informațiile relatate reflectă impactul consecințelor pandemiei de coronavirus COVID-19 asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova cu Republica Kazahstan. 

 

Relațiile comerciale dintre Republica Moldova şi Republica Kazahstan în anul 2018
(conform datelor Biroului Național de Statistică al RM*)

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Kazahstan în anul 2018 a înregistrat suma de 22,1 milioane USD și o pondere de 0,3% în comerțul total al Republicii. Comparativ cu anul 2017, volumul comerțului bilateral s-a majorat cu 17,8% sau cu 3,3 milioane USD.

Exportul de mărfuri realizat în perioada dată a înregistrat suma de 16,1 milioane USD şi a înregistrat o scădere cu 5,4% sau 922,6 mii USD în raport cu anul anterior. Republica Kazahstan deține o pondere de 0,6% în exportul total al Republicii Moldova.

Importul de mărfuri efectuat în anul 2018 în Republica Moldova din Republica Kazahstan a însumat 6,0 milioane USD, majorându-se de 3,5 ori sau cu 4,3 milioane USD față de anul precedent. Republica Kazahstan deține o pondere de 0,1% în importul total al țării.

Soldul balanței comerciale înregistrat în anul 2018 a fost în favoarea Republicii Moldova şi a constituit 10,1 milioane USD.

*Notă: Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.