Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

IMPORTANT!!!

Prin prezenta, Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă informează că, scrisorile expediate în adresa Ambasadei referitoare la «renunţarea la cetăţenia moldovenească» – nu sunt examinate, deoarece, această procedură nu corespunde Legii Republicii Moldova № 1024 din 02.06.2000 «cu privire la cetăţenia Republicii Moldova».

Lista documentelor necesare pentru a fi depuse la Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova (documentele pot fi depuse persona):

Cerere-chestionar (se completează la Ambasadă);

 • autobiografia;
 • adeverinţa de la domiciliu (din Federaţia Rusă) despre componenţa familiei;
 • adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei Federaţiei Ruse sau altei cetăţenii ori garanţia dobândirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • paşaportul cu ştampila aplicată de către Ministerului Tehnologiilor Informaţionale privind stabilirea cu domiciliul permanent pe teritoriul FR sau R. Kazahstan (procedura de stabilirea domiciliului permanent pe teritoriul FR sau R. Kazahstan o găsiţi la rubrica Stabilirea cu domiciliul permanent);
 • certificatul de naştere;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vârsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 • certificatul de căsătorie sau divorţ;
 • patru fotografii de mărimea 3,5cm X 4,5cm;
 • chitanţ aprivind achitarea taxei în mărime de 320 euro (se achită în ruble la cursul Băncii Centralе a Federaţiei Ruse)
 • copiii in vârstă de la 14 până la 18 ani declară in scris consimţământul său de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. Această declaraţie urmează a fi autentificata notarial.
 • declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimțământulprivind renunţarea la cetăţeniei Republicii Moldova de către copilul său minor împreuna cu celălalt părinte (autentificată notarial).

Actele se depun în original + copii în 3 exemplare.

Termen de examinarea cererii: 1 an.

Actele de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, divorţ ş.a.) eliberate de autorităţile statelor străine după data de 17.08.2001 urmează a fi transcrise în Registrul de stare civilă din Republica Moldova.

Notă: Actele se depun la ambasadă în trei exemplare multiplicate la xerox.