Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

IMPORTANT!!!

Prin prezenta, Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă informează că, scrisorile expediate în adresa Ambasadei referitoare la «renunțarea la cetățenia moldovenească» – nu sunt examinate, deoarece, această procedură nu corespunde Legii Republicii Moldova № 1024 din 02.06.2000 cu privire la cetățenia Republicii Moldova.

 

Lista documentelor necesare pentru a fi depuse personal de către solicitantul la Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova, pentru renunțarea la cetățenia Republicii Moldova:

 1. Autobiografia (să includă data și semnătura solicitantului);
 2. Scrisoare de garanție din partea Serviciului Federal de Migrație pentru dobândirea cetățeniei ruse sau pașaportul intern rusesc;
 3. Chitanța privind achitarea taxei consulare în mărime de 350 EUR (se achită în ruble rusești conform cursului de schimb comercial al băncii la data achitării)
 4. Adeverința de la domiciliu (din Federația Rusă) despre componența familiei. Se prezintă și originalul adeverinței. Trebuie să fie semnată și sigilată cu ștampila umedă (se acceptă și ștampila electronică, aplicată pe document);
 5. Copia Pașaportului cetățeanului Republicii Moldova cu ștampila aplicată privind stabilirea cu domiciliul permanent pe teritoriul Federației Ruse (procedura de stabilirea domiciliului permanent pe teritoriul FR o găsiți la rubrica ”Stabilirea cu domiciliul permanent”);
 6. Certificatul de naștere al solicitantului;
 7. 3 fotografii color de mărimea 3.5cm x 4.5cm.

În cazul renunțării la cetățenia Republicii Moldova, solicitantul, care are copii minori, trebuie să prezinte adițional următoarele documente:

 1. Certificatele de naștere ale copiilor minori;
 2. Certificatul de căsătorie sau divorț;
 3. Declarația părintelui, cetățean al Republicii Moldova, privind consimțământul privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova de către copilul său minor împreuna cu celălalt părinte (autentificată notarial);
 4. Copiii in vârstă de la 14 până la 18 ani declară in scris consimțământul său de a renunța la cetățenia Republicii Moldova. Această declarație urmează a fi autentificata notarial.

 

Documentele respective se prezintă în 3 exemplare.

Termen de examinare a cererii: 1 an.

Actele de stare civilă, eliberate de autoritățile FR după data de 17.08.2001 urmează a fi transcrise în Registrul de stare civilă din Republica Moldova.

 

Notă: Documentele trebuie depuse la Secția consulară în trei exemplare în copie.