Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Serviciile Consulare care pot fi prestate prin poștă

Titlul de călătorie 

Cererile de eliberare a titlului de călătorie pot fi depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de către solicitant în mod personal, prin intermediul unei persoane împuternicite sau pot fi transmise prin poştă conform prevederilor Regulamentului cu privire la titlul de călătorie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 987 din 24 decembrie 2012.

La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie, solicitantul:

1) înaintează un formular de cerere conform anexei nr. 2 la Regulament;

2) prezintă două fotografii 35mm x 45mm;

3) prezintă dovada cetăţeniei Republicii Moldova sau dovada dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, în cazul apatrizilor şi cetăţenilor străini;

4) face dovada lipsei unui document de călătorie valabil;

5) motivează imposibilitatea obţinerii, din motive obiective, a unui titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul cetăţenilor străini;

6) prezintă documentele care atestă schimbul de nume sau prenume, în cazul în care solicitantul posedă un alt nume sau prenume decît cel menţionat în documentul de călătorie;

7) achită taxa consulară. Cuantumul taxei consulare și rechizitele bancare ale Ambasadei le găsiți la rubrica  Taxe consulare și aferente. Achitarea se face în ruble, la cursul stabilit pentru ziua achitării. Chitanța urmează a fi solicitată în ziua achitării, la adresa de e-mail consulat.moscova@mfa.gov.md.

8) declaraţia de pierdere sau furt al documentului de călătorie, conform anexei nr. 3 la Regulament, în cazul în care documentul a fost pierdut sau furat.

În cazul în care cererea de eliberare a titlului de călătorie este transmisă prin intermediul unei persoane împuternicite sau este transmisă prin poştă, la cerere se va anexa actul notarial de certificare a identităţii solicitantului de titlu cu persoana înfăţişată în fotografie.

 

Transmiterea actelor solicitate prin intermediul poștei

În scopul facilitării accesului cetățenilor la serviciile consulare și evitarea deplasărilor către secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă, cetățenii pot solicita transmiterea actului solicitat prin poștă.

În cazul în care, solicitantul dorește sa-i fie remis prin poșta recomandată actul/certificatul solicitat, la setul de acte urmează sa prezinte în ziua depunerii cererii un plic preplătit, cu indicarea adresei destinatarului

NOTĂ: În cazul expedierii prin poștă, solicitantul își asumă în totalitate  responsabilitatea pentru o eventuală pierdere sau deteriorare a actului.