Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Sfaturi de călătorie

CONDIŢIILE DE INTRARE ŞI IEŞIRE, REGIMUL DE ŞEDERE

 

Condiţiile de intrare a cetăţenilor Republicii Moldova în Federaţia Rusă sunt stabilite prin prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce fără vize ale cetăţenilor Republicii Moldova şi cetăţenilor Federaţiei Ruse, semnat la Moscova, la 30 noiembrie 2000 şi Protocolului la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce fără vize ale cetăţenilor Republicii Moldova şi cetăţenilor Federaţiei Ruse, semnat la Moscova, la 7 martie 2006.

 

Conform Listei stabilite cetăţenii Republicii Moldova pot intra, ieşi, tranzita, deplasa sau şedea pe teritoriul Federaţiei Ruse în baza următoarelor documente:

 

  • Paşaport diplomatic;
  • Paşaport de serviciu;
  • Paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova (pentru călătorii în străinătate);
  • Paşaportul de marinar (legitimaţia de marinar) - însoţit de rolul de echipaj sau a extrasului din acesta;
  • Titlu de călătorie pentru întoarcerea în Republica Moldova (numai pentru întoarcerea în Republica Moldova).

 

La intrarea pe teritoriul Federaţiei Ruse, cetăţenii RM completează ambele file „A”şi „B” ale cartelei migraţionale, care se distribuie gratis la punctele de trecere a frontierei. Fila „A” va fi reţinută de către ofiţerii de frontieră, iar fila „B”, pe care se aplică ştampila de intrare, se restituie proprietarului. Este necesar păstrarea acesteia pe întreaga perioadă de şedere în Federaţia Rusă.

 

În cazul pierderii, furtului sau deteriorării acestui formular, pe parcursul a trei zile, este necesar de a se adresa la organul teritorial al Serviciului Federal Migraţiune pentru a primi un duplicat al acestui document. Duplicatul se eliberează gratis.

 

După intrarea pe teritoriul Federaţiei Ruse cetăţenii RM sunt obligaţi să se înregistreze la organul teritorial al Serviciului Federal Migraţiune timp de 7 zile. Neglijarea acestui aspect poate avea ca urmări aplicarea unei amenzi şi interdicţia de intrare pe teritoriul Federaţiei Ruse pe o perioadă de pînă la cinci ani.

 

Cetăţenii străini, inclusiv cei moldoveni care activează pe teritoriul Federaţiei Ruse trebuie să obţină permis de muncă de la organul teritorial al Serviciului Federal Migraţiune sau patent.

 

SISTEMUL MEDICAL ŞI ACORDAREA AJUTORULUI MEDICAL ÎN CAZ DE URGENŢĂ

 

Recomandăm tuturor cetăţenilor Republicii Moldova care călătoresc în Federaţia Rusă să încheie poliţe de asigurare medicală de călătorie, care vor acoperi cheltuielile medicale pentru intervenţiile de urgenţă, tratament şi evacuare, pe întreaga durată de şedere.

 

Sistemul medical pentru cetăţenii străini este cu plată, iar costul unei zile de spitalizare este de minim 140 dolari americani.

 

Serviciul de ambulanţă (asistenţă medicală de urgenţă) poate fi apelat la telefonul 03.

 

CONDIŢII PRIVIND TRAFICUL AUTO ŞI TRANSPORTUL INTERN

 

Persoanele fizice străine pot introduce unităţi de transport fără achitarea drepturilor vamale pe o perioadă pînă la 12 luni. Unităţile de transport vor fi utilizate doar pentru uz personal.

 

Autovehiculele care intră pe teritoriul Federaţiei Rusă trebuie să fie dotate cu triunghiuri reflectorizante. Se recomandă ca unităţile de transport să fie dotate cu stingătoare auto şi trusă de prim ajutor medical. Organele de miliţie sunt abilitate să aplice amenzi în cazul în care aceste reguli nu sunt respectate.

 

Pentru toţi pasagerii este obligatorie purtarea centurii de siguranţă (inclusiv pentru pasagerii aflaţi pe bancheta din spate a autovehiculului). Copiii sub 12 ani nu au voie sa stea pe scaunul din faţă al autovehiculului.

 

Parcarea este permisă în locurile special amenajate şi pe partea dreaptă a străzilor (unde nu este prevăzută în mod expres o interdicţie în acest sens), în direcţia de deplasare a autovehiculului. Nu este permisă parcarea pe marginea autostrăzilor naţionale.

 

Parcarea ilegală atrage evacuarea autovehiculului, iar ridicarea acestuia se efectuează contra plată. Conducătorii auto sunt obligaţi să aibă în permanenţă asupra sa permisul de conducere, paşaportul şi documentele autovehiculului pe care îl conduc. Conducerea sub influenta alcoolului este interzisă în Federaţia Rusă. Viteza maxima admisa de lege: în oraşe — 50 km/h, în localităţi rurale — 60 km/h, pe şoselele principale pînă la 90 km/h şi pe autostrăzi — 120 km/h.

 

Cetăţenii străini care se află în Rusia pentru mai puţin de 12 luni pot utiliza propriul permis de conducere atît timp cît au şi o traducere certificată în limba rusă a acestuia.

 

Transportul intern în Federaţia Rusă este: auto, feroviar, aerian, fluvial şi maritim. Cel mai accesibil este transportul feroviar. La procurarea biletelor la oricare din aceste tipuri de transporturi, preţurile sunt aceleaşi ca şi pentru cetăţenii Federaţiei Ruse. Biletele pentru transportul urban pot fi procurate doar de la gherete special amenajate.

 

INFORMAŢII UTILE ÎN CAZURILE DE COMITERE A ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE

 

În cazul accidentelor rutiere este recomandabil ca autoturismul să nu fie mişcat din locul accidentului până la sosirea miliţiei rutiere. Autorităţile locale de poliţie vor întocmi un raport despre acest accident, care ulterior va fi necesar companiei de asigurări ori pentru instanţele de judecată în cazul în care părţile implicate în accident nu sunt de acord cu privire la anumite aspecte legate de accident. Dacă daunele pot fi soluţionate pe cale amiabilă, părţile sunt libere să facă acest lucru. Părăsirea locului unui accident soldat cu rănirea unor persoane constituie infracţiune penală. Accidentele pot fi raportate la numărul de telefon al poliţiei —1- 02. Nu este permisă părăsirea teritoriului fără documente justificative în cazul autoturismelor avariate

 

REGLEMENTĂRI VAMALE

 

Persoanele fizice pot introduce fără achitarea drepturilor vamale, bunuri în sumă de până la 65 000 ruble (excepţie făcînd unităţile de transport) cu o greutate de pînă la 35 kg.

 

Persoana fizică poate introduce sau scoate din Federaţia Rusă, fără achitarea drepturilor vamale nu mai mult de 250 g icră neagră şi maxim 2 litri băuturi alcoolice. La intrarea pe teritoriul Federaţiei Ruse, se recomandă a declara orice tip de medicament care are asupra sa persoana fizică.

 

La ieşirea de pe teritoriul Federaţiei Ruse, persoanele fizice nu pot scoate sume de bani mai mari de 10 000 (zece mii) dolari SUA. Excepţie fac sumele introduse anterior, cu prezentarea obligatorie a declaraţiei vamale sau a extrasului de transfer bancar în Federaţia Rusă.

 

Nu este obligator a fi declarate în scris, sumele de bani care nu depăşesc cifra de 3 000 (trei mii) dolari SUA. Sumele mai mari de 3000 dolari obligatoriu vor fi indicate în declaraţia vamală.

 

Pentru verificarea condiţiilor particulare de introducere sau scoatere a bunurilor în/din Federaţia Rusă, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale ale Serviciului Federal Vamal al Federaţiei Ruse pe pagina.

 

În conformitate cu prevederile art. 14 al Legii Federaţiei Ruse HP 4979-1 din 14 mai 1993 „Cu privire la medicina veterinară”, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi cetăţenii procură peste hotare şi introduc în Federaţia Rusă animale, produse animaliere şi nutreţuri cu permisiunea Inspectorului veterinar principal de stat.

 

INFORMAŢIA REFERITOR LA SERVICIILE DE URGENŢĂ / TELEFOANE UTILE

 

În cazul unor incidente grave, care necesită intervenţia imediată a autorităţilor ruse, urmează a fi apelate următoarele numere de urgenţă:

 

01 — Pompieri

02 — Poliţie

03 — Salvare

 

REGIMUL MEDICAMENTELOR

 

Se recomandă persoanelor care administrează medicamente în baza prescripţiei medicale să poarte cu sine prescripţia medicală respectivă.

 

Procedura de import a medicamentelor în Federaţia Rusă este deosebit de strictă şi complexă. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Ambasada Federaţiei Ruse la Chişinău şi Serviciul Vamal al Federaţiei Ruse - www.moldova.mid.ru

 

AVERTIZĂRI DE CĂLĂTORIE

 

Pe întreaga durată de călătorie, recomandăm cetăţenilor moldoveni să poarte asupra lor paşaportul. În caz contrar, organele de interne ale Federaţiei Ruse pot reţine persoana în cauză pînă la stabilirea identităţii acesteia.

 

De asemenea, avertizăm cetăţenii moldoveni că încălcarea regimului de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse are ca consecinţă aplicarea unei amenzi cuprinse între 90 şi 200 dolari americani şi interdicţia de intrare pe teritoriul acestei ţări pe o perioadă de până la cinci ani.

 

Recomandăm, de asemenea, cetăţenilor moldoveni care călătoresc în Federaţia Rusă, să urmărească anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile acestei ţări.

 

UTILIZAREA CĂRŢILOR DE CREDIT

 

Sunt acceptate cărţi de credit internaţionale la unele magazine, majoritatea hotelurilor şi restaurantelor mari din Moscova, Sankt-Peterburg şi celelalte oraşe mari.