Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Situaţii excepţionale

AREST/REŢINERE/DETENŢIE
 

Stimaţi cetăţeni, în caz de arest/reţinere Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă vă recomandă să nu vă împotriviţi reţinerii, deoarece forţele de ordine ar putea aplica forţa sau armele din dotare.

De asemenea recomandam să nu semnaţi nici un document, conţinutul căruia nu vă este cunoscut sau este într-o altă limbă pe care n-o cunoaşteţi.

Este necesar să cunoaşteţi că cetăţeanul arestat/reţinut, are următoarele drepturi:

 • Dreptul la asistenţă juridică ( reţinutul poate solicita avocat din oficiu sau angaja un avocat în baza de contract) ;
 • Dreptul de a lua legătură cu rudele pentru a le comunica despre cele întâmplate
 • Dreptul la asistenţă medicală;
 • Dreptul la translaţie în limba maternă (în cazul când nu cunoaşte limba rusă) ;
 • Dreptul la primirea şi transmiterea corespondenţei (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective);
 • Dreptul de a fi vizitat de către funcţionarul consular.

Funcţionarii consulari ai Ambasadei pot acorda următoarea asistenţă consulară:

 • Poate să ia legătura cu persoana reţinută/arestată (doar după primirea informaţiei despre arest sau reţinere) ;
 • Vă poate vizita la locul de detenţie (cu respectarea regulilor prevăzut de legislaţia naţională a ţării respective);
 • Poate semnala autorităţilor despre eventualele neregularităţi constatate de dumneavoastră în aplicarea regimului de detenţie;
 • Poate semnala autorităţilor eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata detenţiei;
 • Poate transmite mesaje familiei dumneavoastră, dacă se doreşte acest lucru.

Este important de menţionat că în situaţia în care un cetăţean este arestat/reţinut personalul consular al Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă vă poate ajuta, doar în limitele permise de legislaţia naţională a acelei ţări şi în limitele permise de dreptul internaţional.

În acest sens

 • Nu vă poate elibera din detenţie;
 • Nu poate influenţa sau interveni în desfăşurarea procedurilor judiciare şi nici în deciziile autorităţilor (poate însă susţine reclamaţiile dumneavoastră în eventualitatea comiterii de abuzuri sau a nerespectării drepturilor);
 • Nu poate plăti cheltuielile de judecată sau costurile procedurilor judiciare (reprezentare juridică, expertiză, translaţie);
 • Nu poate plăti cheltuielile medicale;
 • Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii pe teritoriul unui stat străin;
 • Nu vă poate asigura reprezentarea juridică (pentru aceasta aveţi nevoie de serviciile unui avocat);
 • Nu vă poate acorda asistenţă consulară dacă sunteţi şi cetăţean al ţării în care aţi fost arestat sau reţinut (asistenţa consulară în cazul persoanelor cu dublă cetăţenie este limitată de normele dreptului internaţional şi de principiul suveranităţii statului pe teritoriul căruia vă aflaţi şi al cărui cetăţean sunteţi);
 • Nu poate facilita primirea de pachete (altele decât corespondenţa scrisă) din partea familiei sau a altor persoane.

DECESUL CETĂŢENILOR

În caz de deces al unei rude/prieten este necesar în primul rînd de informat autorităţile locale şi Ambasada.

Decesul trebuie înregistrat la Oficiile de Stare Civilă din Federaţia Rusă. Certificatul de deces se eliberează în baza certificatului constatator de deces ( acest document este eliberat de medicul care a constatat decesul);

Decesul poate fi înregistrat şi la Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă, însă această procedură nu este obligatorie. Ambasada nu percepe careva taxe la înregistrarea deceselor.

Pentru înregistrarea decesului, solicitantul urmează să prezinte ambasadei sau consulatului, de regulă, următoarele documente:

 • certificatul medical constatator al decesului, eliberat de o unitate sanitară
 • actul eliberat de către organele competente, care atestă decesul persoanei
 • hotărârea judecătorească privind constatarea decesului sau privind declararea persoanei ca fiind decedată
 • actele de identitate a decedatului
 • livretul militar sau adeverinţa de recrutare a decedatului, după caz
 • actul de identitate al declarantului
 • alte documente, în funcţie de caz.

Dacă autorităţile locale anunţată Ambasada este despre deces atunci, aceasta informează imediat Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din Republica Moldova, care va anunţa familia asupra decesului cetăţeanului;

Repatrierea cadavrelor în Republica Moldova se face în baza certificatului de deces, iar cheltuielile de repatriere sunt suportate de către rudele/prietenii decedaţilor.
 

CALAMITĂŢI NATURALE

În caz de calamităţi naturale se va apela la autorităţile locale, după care este necesar de anunţat şi Ambasada despre situaţia în care vă aflaţi.
 

DISPARIŢIA PERSOANELOR

În cazul dispariţiei unei persoane este necesar să vă adresaţi cu o cerere în scris la sectorul de poliţie în raza căruia a locuit persoana dispărută, care va intenta un dosar de căutare.

Pentru aceasta trebuie să aveţi o fotografie recentă a persoanei dispărute şi eventual copia unui act de identitate.
 

FURTUL COPIILOR

În cazul furtului copiilor este necesar să vă adresaţi la organele de poliţie şi să informaţi funcţionarii consulari ai Ambasadei.
 

FURTUL SAU PIERDEREA ACTELOR DE IDENTITATE

În caz de furt sau pierdere a documentelor este necesar (dar nu obligatoriu) să vă adresaţi la organele de poliţie în raza căruia aţi pierdut/furat actele de identitate.

Anchetatorul vă va elibera un document în baza căruia veţi putea solicita de la Serviciul Federal Migraţiune duplicatul cartelei migraţionale şi cel al înregistrării.

Pentru a vă întoarce în Republica Moldova, Ambasada va elibera un document (titlu de călătorie), în baza căruia veţi putea traversa frontiera rusă şi ucraineană. Costul serviciului de perfectare a titlului de călătorie este de 25 EURO (20 EURO titlul de călătorie + 5 EURO taxa aferentă), iar achitarea se face în ruble ruseşti la cursul Băncii Centrale a Federaţiei Ruse în ziua plăţii.

Cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini sau apatrizii, care deţin paşapoarte deteriorate sau valabilitatea paşapoartelor a expirat, paşaportul a fost pierdut sau furat, pot obţine Titlu de călătorie pentru a se întoarce în ţară. În cazul în care nu aveţi nici un act moldovenesc (paşaport, buletin de identitate, permis de conducere), Ambasada trebuie să verifice suplimentar apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova, precum şi exactitatea datelor prezentate.

Titlul de călătorie se foloseşte exclusiv pentru întoarcerea în Republica Moldova şi nu poate fi folosit pentru deplasarea în altă ţară.

Titlul de călătorie nu este recunoscut de autorităţile altor state decât în scopul tranzitării spre Republica Moldova. Ambasada recomandă contactarea autorităţilor statelor ce urmează a fi tranzitate la reîntoarcerea în Republica Moldova pentru a cunoaşte condiţiile de traversare a teritoriului acestor state în baza titlurilor de călătorie moldoveneşti.

Pentru a obţine titlul de călătorie este necesar să prezentaţi, următoarele acte:

 • un document de identitate, cu fotografie, eliberat de autorităţile Republicii Moldova (buletin de identitate, permis de conducere, livret militar) - original şi copie xerox
 • paşaportul anterior, în original, şi fotocopia paginilor cu menţiuni
 • dovada autorităţilor locale de poliţie privind reclamarea pierderii sau furtului (în funcţie de caz) sau declaraţia privind pierderea, furtul paşaportului
 • bonul de plată a taxei consulare
 • alte documente, după caz.
Titlul de călătorie îşi pierde valabilitatea la data intrării pe teritoriul Republicii Moldova.
 

REPATRIEREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE

În caz ca ati devenit victimă a traficului de fiinţe umane este necesar să anunţaţi cît mai curînd posibil una din rude, poliţia, Ambasada sau Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

În cazul că nu dispuneţi de documente, Ambasada va elibera gratuit titlul de călătorii, iar în unele cazuri va asigura gratuit şi cazare pentru perioada de până la repatriere.
 

ÎMBOLNĂVIRI PESTE HOTARE

Deseori, în timpul călătoriilor peste hotare cetăţeanul se poate îmbolnăvi sau poate suferi unele accidente care afectează sănătatea sau care pot pune în pericol chiar viaţa. În astfel de situaţii, accesul imediat la asistenţă medicală este indispensabil, dar el presupune costuri care, de regulă, sunt foarte ridicate (o zi de internare medicală în Federaţia Rusă este între 100 şi 500 de dolari/zi, iar gratis sunt acordate doar serviciile medicale urgente, inclusiv naşterile).

De aceia, înainte de a vă deplasa peste hotare Ambasada sugerează tuturor cetăţenilor moldoveni să încheie poliţe de asigurare de călătorie care include şi acoperirea costurilor medicale în caz de îmbolnăvire, accident sau deces. Recomandăm ca aceste poliţe de asigurare să acopere întreaga durată a călătoriei, din ziua plecării din Republica Moldova până în ziua întoarceri

Dacă vă aflaţi în străinătate şi va-ţi îmbolnăvit sau aţi suferit un accident care necesită acordarea de asistenţă medicală, vă recomandăm următoarele:

 • Luaţi legătura cu cea mai apropiată unitate medicală;
 • Dacă nu aveţi acces la unităţile medicale, luaţi legătura cu rudele sau ambasada, iar personalul diplomatic vă va recomanda unităţile medicale din apropiere;
 • Explicaţi medicului situaţia dumneavoastră de sănătate, eventuale afecţiuni anterioare, restricţii la medicaţie etc.;
 • Prezentaţi medicului poliţa de asigurare medicală sau de călătorie.

Este bine de ştiut că Ambasada nu poate plăti cheltuielile de tratament, medicamentele sau cheltuielile de transport în Republica Moldova. De asemenea nu poate interveni la compania de asigurări pentru a formula pretenţii în numele dumneavoastră.