Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
+7 929 964 9079
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Taxe consulare şi taxe aferente

IMPORTANT

Taxele consulare și aferente pentru prestarea serviciilor consulare pot fi achitate la terminalele situate în incinta Secției consulare a Ambasadei, sau pot fi transferate la contul Ambasadei, conform rechizitelor bancare afișate mai jos, doar după coordonarea în prealabil cu funcționarii consulari.

Посольство Республики Молдова в Российской Федерации

ИНН 9909058276

КПП 773860001

расчетный счет 408 078 100 000 300 000 10 в российских рублях,

Филиал ,,Центральный,, Банка ВТБ (ПАО), г. Москва

К/С 301 018 101 452 500 004 11,

 БИК 044525411.

Taxele consulare, precum şi cheltuielile aferente sunt reglementate de către Legea nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare.

Taxă consulară – plată efectuată la bugetul de stat de către persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Cheltuieli aferente – cheltuieli suportate de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova în urma prestării serviciilor consulare.

Cuantumul taxelor consulare le serviciile prestate de Ambasada RM în Federația Rusă

 

 

Servicii

Taxe ASP

 

Taxa consulară

Taxa cheltuielilor aferente

Total taxe

 

1

Titlul de călătorie

 

20

5

25

 

Pasapoarte

 

2

20 zile

43

40

11

94

3

5 zile

75

40

11

126

4

Declararea pierderii sau furtului pasaportului -20 zile

46

40

11

97

5

Declararea pierderii sau furtului pasaportului -5 zile

78

40

11

129

6

copii pina la 7 ani  -20 zile

33

40

10

83

7

copii  pina la 7 ani  -5 zile

58

40

12

110

8

Declararea pierderii sau furtului pasaportului copii pina la 7 ani -20 zile

36

40

10

86

9

Declararea pierderii sau furtului pasaportului copii pina la 7 ani -5 zile

61

40

12

113

10

copii  de la 7 pina la 12 ani  -20 zile

33

40

10

83

11

copii  de la 7 pina la 12 ani  -5 zile

58

40

12

110

12

Declararea pierderii sau furtului pasaportului copii de la 7 ani pina la

12 ani  -20 zile

36

40

10

86

13

Declararea pierderii sau furtului pasaportului copii de la 7 ani pina la

12 ani  -5 zile

61

40

12

113

14

prelevarea datelor biometrice fizic imposibila permanent - 20 zile

33

40

10

83

15

prelevarea datelor biometrice fizic imposibila permanent - 5 zile

58

40

12

110

16

Declararea pierderii sau furtului pasaportului prelevarea datelor biometrice fizic imposibila permanent  -20 zile

36

40

10

86

17

Declararea pierderii sau furtului pasaportului prelevarea datelor biometrice fizic imposibila permanent  -5 zile

61

40

12

113

18

prelevarea datelor biometrice fizic imposibila provizoriu - 20 zile

33

40

11

84

19

prelevarea datelor biometrice fizic imposibila provizoriu - 5 zile

58

40

12

110

20

Declararea pierderii sau furtului pasaportului prelevarea datelor biometrice fizic imposibila provizoriu  -20 zile

36

40

11

87

21

Declararea pierderii sau furtului pasaportului prelevarea datelor biometrice fizic imposibila provizoriu  -5 zile

61

40

12

113

22

Pasaport la dobindire -20 zile

49

40

11

100

 

Buletine

 

23

20 zile

7

30

9

46

24

5 zile

20

30

11

61

25

Declararea pierderii sau furtului buletinului de identitate -20 zile

10

30

9

49

26

Declararea pierderii sau furtului buletinului de identitate -5 zile

23

30

11

64

27

Buletin de identitate prima data  - 1 luna

 

30

9

39

28

Buletin de identitate provizoriu

4

30

8

42

29

Declararea pierderii buletinului de identitate provizoriu

7

30

8

45

30

Declararea pierderii multiple a actului de identitate

3

 

 

3

 

 

Buletun de identitate cu înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară

 

 

 

 

31

20 zile

9

30

9

48

32

5 zile

22

30

11

63

 

Înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară concomitent cu radierea din evidența de pe adresa anterioară

 

 

 

 

33

20 zile

10

30

9

49

34

5 zile

23

30

11

64

 

Radierea din evidența la domiciliu și/sau la reședința temporară la cererea solicitantului, a proprietarului sau a coproprietarilor locuinței,

proprietate privată

 

 

 

 

35

20 zile

9

30

9

48

36

5 zile

22

30

11

63

 

Vize

 

 

 

 

37

Tip A - viza de tranzit aeroportuar

 

20

 

20

38

Tip B - viza de tranzit

 

40

 

40

39

Tip C - viza de scurtă şedere

 

40

 

40

40

Tip D - viza de lungă durată

 

40

 

40

 

Autorizarea emigrării

 

 

 

 

41

30 zile

8

150

20

178

42

10 zile

38

150

20

208

 

Cetatenia

 

 

 

 

 

 

Dobindirea cetateniei RM prin recunoastere

 

 

 

 

43

în ziua adresării

6

10

5

21

44

6 luni

25

10

5

40

45

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţeniea RM

 

300

20

320

 

46

Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei RM şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

 

10

5

15

47

Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia RM

 

50

0

50

48

Eliberarea adeverinţei privind dobînsdirea/redobîndirea  cetăţeniei RM

 

10

0

10

49

Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

 

50

0

50

 

Înregistrarea actelor de stare civilă

 

 

 

 

50

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de călătorie

 

50

20

70

51

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cayurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă

 

250

20

270

52

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîri (sentinţe) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen  mai mare de 3 ani

 

50

20

70

53

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei

 

150

20

160

54

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

 

20

5

25

55

Examinarea cererii privind schimbarea numelui si/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

 

20

10

30

 

Acte notariale

 

 

 

 

56

57

Autentificarea Procurii:

 

 

 

 

în numele persoanei fizice

 

30

0

30

în numele persoanei juridice

 

60

0

60

58

Autentificarea testamentului                      

 

30

0

30

59

Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

 

100

5

105

 

60

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesoriale (pentru fiecare lună)

 

50

5

55

61

Legalizarea semnăturilor de pe documente                (incl. Declaratii)

 

10

0

10

62

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele (pentru o pagină)

 

2

0

2

59

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele (pentru o pagină)

 

10

5

15

 

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

 

 

 

 

60

a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un  anumit loc

 

20

0

20

61

b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie

 

10

0

10

62

c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

 

15

0

15

63

Primirea documentelor la păstrare (pentru fiecare lună)

 

20

0

20

64

Eliberarea dublicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

 

10

0

10

65

Întocmirea protestelor de mare

 

30

0

30

66

Asigurarea probelor

 

50

0

50

67

Alte acte notariale

 

50

0

50

 

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat

utilizării în RM

 

 

 

 

68

a) pentru persoane fizice

 

30

5

35

69

b) pentru persoane juridice

 

60

5

65

 

Alte acţiuni consulare

 

 

 

 

70

Solicitarea unui act sau a unei informaţii din RM

 

30

5

35

 

Eliberarea certificatului/dublicatului certificatului/extrasuui de pe actul de stare civilă

 

 

 

 

71

20 zile

6

30

5

41

72

5 zile

18

30

5

53

 

Eliberarea certificatului privind starea civilă

 

 

 

 

73

20 zile

4

30

5

39

74

5 zile

12

30

5

47

 

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială

 

 

 

 

75

20 zile

8

30

5

43

76

5 zile

24

30

5

59

 

Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/ sau a prenumelui

 

 

 

 

77

20 zile

5

30

5

40

78

5 zile

15

30

5

50

 

Eliberarea certificatului explicativ (din domeniul de stare civilă)

 

 

 

 

79

20 zile

3

30

5

38

80

5 zile

9

30

5

44

 

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă

 

 

 

 

81

20 zile

5

30

5

40

82

5 zile

14

30

5

49

 

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

 

 

 

 

83

20 zile

6

30

5

41

84

5 zile

18

30

5

53

85

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei RM sau acordurilor la care ambele state sînt parte

 

30

5

35