Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Taxe Consulare și taxe aferente

IMPORTANT

Taxele consulare și taxele suplimentare pentru serviciile consulare pot fi plătite la Secția consulară a Ambasadei sau pot fi transferate, cu acordul prealabil al funcționarilor consulari, în următoarele conturi bancare.

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

DCI 9909058276

KPP 773860001

Cont bancar 408 078 100 000 300 000 10 în valută rusă,

Sucursala centrală, VTB Bank (PAO), or. Moscova

СONT 301 018 101 452 500 004 11,

BIK 044525411.

Taxele consulare, precum și costurile aferente sunt reglementate de Legea nr. 242 din 24.09.2010 privind taxele consulare.

Taxa consulară este o taxă plătită la bugetul de stat de către persoanele fizice sau juridice rezidente sau nerezidente pentru serviciile consulare prestate de către reprezentanțele diplomatice, inclusiv reprezentanțele permanente pe lângă organizațiile internaționale și oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Costuri asociate - costurile suportate de misiunile diplomatice, inclusiv misiunile permanente pe lângă organizațiile internaționale, și de oficiile consulare ale Republicii Moldova pentru furnizarea de servicii consulare.

 

Serviciile consulare prestate deAmbasada Republicii Moldova în Federația Rusăşi cuantumul taxelor

Data actualizării 01 aprilie 2024

Cuantumul taxelor consulare la serviciile prestate de Ambasada RM în Federația Rusă

Nr.

Serviciul

Termenul de prestare a serviciului

Tariful, în euro

 

crt.

Taxa

Taxa

Taxa

Total

 
 

ASP

consulară

aferentă

taxe

 

I. Perfectarea vizelor

1Tip A - viza de tranzit aeroportuar 0

20

10

30

 
2Tip B - viza de tranzit 0

40

20

60

 
3Tip C - viza de scurtă şedere 0

40

30

70

 
4Tip D - viza de lungă durată 0

40

40

80

 

II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente

1.1

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova (PA)

20 zile31

20

11

62

 
1.25 zile68

20

11

99

 
1.3

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova (PA) pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani

20 zile31

0

0

31

 
5 zile54

0

0

54

 
1.45 zile de la 12 la 18 ani68

0

0

68

 
1.5

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova (PA) persoanei pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilătemporar/permanent

20 zile31

20

10

61

 
1.65 zile54

20

12

86

 
2.1

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova (CA)

20 zile6

15

9

30

 
2.25 zile19

15

11

45

 
2.3

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova pentru prima dată

30 zile0

15

9

24

 
2.4

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova buletinului de identitate (BP)

La momentul adresării3

15

8

26

 
2.5

Eliberarea fișei de insoțire la buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (RAde generația I sau II) în schimbul celei declarate pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului de a o preschimba

20 zile2

15

9

26

 
2.65 zile6

15

11

32

 
3.1

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv

20 zile7

75

20

102

 
3.25 zile21

75

20

116

 
3.3

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a pensionarului beneficiar de pensie pentru limita de vîrstă în condițiile Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii sau apersoanei cu dizabilitate severă sau accentuată

20 zile7

75

20

102

 
4Eliberarea titlului de călătorieLa momentul adresării0

10

5

15

 

III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei

1.1Dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere în temeiul prevederilor art. 12 alin.(11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000În ziua adresării6

5

15

26

 
1.2

Dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere in temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetieniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (G5)

6 luni24

5

15

44

 
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţeniea RM şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 0

150

200

350

 
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei RM şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 0

5

15

20

 
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia RM 0

25

25

50

 
5Eliberarea adeverinţei privind dobînsdirea/redobîndirea cetăţeniei RM 0

5

15

20

 
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 0

25

25

50

 

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 0

25

25

50

 
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cayurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă 0

125

30

155

 
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîri (sentinţe) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 0

25

30

55

 
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei 0

75

30

105

 
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 0

10

15

25

 
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui si/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 0

10

15

25

 

V. Îndeplinirea actelor notariale

1.1

Autentificarea Procurii

 0

15

5

20

 

în numele persoanei fizice

 
1.2

Autentificarea Procurii

 0

30

15

45

 

în numele persoanei juridice

 
2Autentificarea testamentului 0

15

10

25

 
3Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj 0

50

10

60

 
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesoriale 0

25

10

35

 

(pentru fiecare lună)

 
5Legalizarea semnăturilor de pe documente 0

5

5

10

 

(incl. Declaratii)

 
6Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele 0

1

5

6

 

(pentru o pagină)

 
7Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele 0

5

10

15

 

(pentru o pagină)

 
8.1Certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc 0

10

5

15

 
8.2Certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie 0

5

15

20

 
8.3Certificarea timpului (datei) prezentării documentului 0

7,5

15

22,5

 
9Primirea documentelor la păstrare 0

10

10

20

 

(pentru fiecare lună)

 
10Eliberarea dublicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 0

5

5

10

 
11Întocmirea protestelor de mare 0

15

5

20

 
12Asigurarea probelor 0

25

5

30

 
13Alte acte notariale 0

25

5

30

 

VI. Supralegalizarea consulară

a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora,
destinat utilizării în Republica Moldova
1pentru persoane fizice 0

15

10

25

 
2pentru persoane juridice 0

30

15

45

 

VII. Alte acţiuni consulare

Servicii de eliberare a documentelor de stare civilă (la solicitare)

1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova 0

15

10

25

 
1.1.1Eliberarea certificatului/dublicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă20 zile6

15

10

31

 
1.1.25 zile17

15

10

42

 
1.2.1Eliberarea certificatului privind starea civilă20 zile4

15

10

29

 
1.2.25 zile11

15

10

36

 
1.3.1Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială20 zile6

15

10

31

 
1.3.25 zile17

15

10

42

 
1.4.1Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui20 zile5

15

10

30

 
1.4.25 zile14

15

10

39

 
1.5.1Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă20 zile4

15

10

29

 
1.5.25 zile13

15

10

38

 
1.6.1Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă20 zile6

15

10

31

 
1.6.25 zile17

15

10

42

 
1.7.1Eliberarea certificatului explicativ (din domeniul de stare civilă)20 zile3

15

10

28

 
1.7.25 zile9

15

10

34

 
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei RM sau acordurilor la care ambele state sînt parte 0

15

10

25