Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Taxe Consulare și taxe aferente

IMPORTANT

Taxele consulare și taxele suplimentare pentru serviciile consulare pot fi plătite la Secția consulară a Ambasadei sau pot fi transferate, cu acordul prealabil al funcționarilor consulari, în următoarele conturi bancare.

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

DCI 9909058276

KPP 773860001

Cont bancar 408 078 100 000 300 000 10 în valută rusă,

Sucursala centrală, VTB Bank (PAO), or. Moscova

СONT 301 018 101 452 500 004 11,

BIK 044525411.

Taxele consulare, precum și costurile aferente sunt reglementate de Legea nr. 242 din 24.09.2010 privind taxele consulare.

Taxa consulară este o taxă plătită la bugetul de stat de către persoanele fizice sau juridice rezidente sau nerezidente pentru serviciile consulare prestate de către reprezentanțele diplomatice, inclusiv reprezentanțele permanente pe lângă organizațiile internaționale și oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Costuri asociate - costurile suportate de misiunile diplomatice, inclusiv misiunile permanente pe lângă organizațiile internaționale, și de oficiile consulare ale Republicii Moldova pentru furnizarea de servicii consulare.

Serviciile consulare prestate deAmbasada Republicii Moldova în Federația Rusăşi cuantumul taxelor

Data actualizării 30 decembrie 2022

 

Serviciile consulare prestate de Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă şi cuantumul taxelor

Nr.
crt.

Serviciul

Termenul de prestare a serviciului

Tariful, în euro

Taxa
ASP

Taxa
consulară

Taxa
aferentă

Total
taxe

I. Perfectarea vizelor

1

Tip A - viza de tranzit aeroportuar

 

0

20

0

20

2

Tip B - viza de tranzit

 

0

40

0

40

3

Tip C - viza de scurtă şedere

 

0

40

0

40

4

Tip D - viza de lungă durată

 

0

40

0

40

II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente

1.1

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova (PA)

20 zile

31

20

11

62

1.2

5 zile

54

20

11

85

1.3

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova (PA) pentru copilul
- cu vîrsta sub 7 ani;
- cu vîrsta de la 7 ani pînă la 12 ani

20 zile

31

0

10

41

1.4

5 zile

54

0

12

66

1.5

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova (PA) persoanei pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar/permanent

20 zile

31

20

10

61

1.6

5 zile

54

20

12

86

2.1

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova (CA)

20 zile

6

15

9

30

2.2

5 zile

19

15

11

45

2.3

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova pentru prima dată

30 zile

0

15

9

24

2.4

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova buletinului de identitate (BP)

La momentul adresării

3

15

8

26

2.5

Eliberarea fișei de insoțire la buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (RA de generația I sau II) în schimbul celei declarate pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului de a o preschimba

20 zile

2

15

9

26

2.6

5 zile

6

15

11

32

3.1

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv

20 zile

7

75

20

102

3.2

5 zile

21

75

20

116

3.3

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a pensionarului beneficiar de pensie pentru limita de vîrstă în condițiile Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii sau apersoanei cu dizabilitate severă sau accentuată

20 zile

7

75

20

102

4

Eliberarea titlului de călătorie

La momentul adresării

0

10

5

15

III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei

1.1

Dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere în temeiul prevederilor art. 12 alin.(11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

În ziua adresării

6

5

5

16

1.2

Dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere in temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetieniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (G5)

6 luni

24

5

5

34

2

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţeniea RM şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

 

0

150

20

170

3

Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei RM şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

 

0

5

5

10

4

Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia RM

 

0

25

0

25

5

Eliberarea adeverinţei privind dobînsdirea/redobîndirea cetăţeniei RM

 

0

5

0

5

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

 

0

25

0

25

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

1

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

 

0

25

20

45

2

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cayurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă

 

0

125

20

145

3

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîri (sentinţe) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

 

0

25

20

45

4

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei

 

0

75

20

95

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

 

0

10

5

15

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui si/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

 

0

10

10

20

V. Îndeplinirea actelor notariale

1.1

Autentificarea Procurii
în numele persoanei fizice

 

0

15

0

15

1.2

Autentificarea Procurii
în numele persoanei juridice

 

0

30

0

30

2

Autentificarea testamentului

 

0

15

0

15

3

Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

 

0

50

5

55

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesoriale
(pentru fiecare lună)

 

0

25

5

30

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente
(incl.
Declaratii)

 

0

5

0

5

6

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele
(pentru o pagină)

 

0

1

0

1

7

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele
(pentru o pagină)

 

0

5

5

10

8.1

Certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

 

0

10

0

10

8.2

Certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie

 

0

5

0

5

8.3

Certificarea timpului (datei) prezentării documentului

 

0

7,5

0

7,5

9

Primirea documentelor la păstrare
(pentru fiecare lună)

 

0

10

0

10

10

Eliberarea dublicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

 

0

5

0

5

11

Întocmirea protestelor de mare

 

0

15

0

15

12

Asigurarea probelor

 

0

25

0

25

13

Alte acte notariale

 

0

25

0

25

VI. Supralegalizarea consulară
a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora,
destinat utilizării în Republica Moldova

1

pentru persoane fizice

 

0

15

5

20

2

pentru persoane juridice

 

0

30

5

35

VII. Alte acţiuni consulare
Servicii de eliberare a documentelor de stare civilă (la solicitare)

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova

 

0

15

5

20

1.1.1

Eliberarea certificatului/dublicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă

20 zile

6

15

5

26

1.1.2

5 zile

17

15

5

37

1.2.1

Eliberarea certificatului privind starea civilă

20 zile

4

15

5

24

1.2.2

5 zile

11

15

5

31

1.3.1

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială

20 zile

6

15

5

26

1.3.2

5 zile

17

15

5

37

1.4.1

Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui

20 zile

5

15

5

25

1.4.2

5 zile

14

15

5

34

1.5.1

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă

20 zile

4

15

5

24

1.5.2

5 zile

13

15

5

33

1.6.1

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

20 zile

6

15

5

26

1.6.2

5 zile

17

15

5

37

1.7.1

Eliberarea certificatului explicativ
(din domeniul de stare civilă)

20 zile

3

15

5

23

1.7.2

5 zile

9

15

5

29

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei RM sau acordurilor la care ambele state sînt parte

 

0

15

5

20