Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Titlu de călătorie

 

 

 

I. Informaţii generale.

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 987 din 24 decembrie 2012 «pentru aprobarea Regulamentului cu privire la titlul de călătorie» – titlul de călătorie (paşaportul alb) este documentul de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova. Titlul de călătorie se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.

 

Cererile de eliberare a titlului de călătorie pot fi depuse personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite, la orice misiune diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova în străinătate.

 

II. Regulile pentru depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie.

 

La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie, solicitantul prezintă:

 

 • formularul pentru eliberarea titlului de călătorie;
 • două fotografii 35mm x 45mm;
 • dovada cetăţeniei Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport expirat sau deteriorat, certificatul de naştere, în cazul minorilor, certificatul eliberat de organele competente ale Republicii Moldova care confirmă apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova);
 • dovada achitării taxei consulare în conformitate cu prevederile Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare. Costul – 25 euro – se achită în ruble rusești potrivit cursului Băncii Centrale a Federației Ruse la ziua adresării.

 

III. Eliberarea titlurilor de călătorie copiilor minori

 

Cererile de eliberare a titlurilor de călătorie pentru copilul minor vor fi completate de către reprezentantul legal al acestuia. La depunerea cererii se vor prezenta următoarele documente confirmative:

 

 • formularul pentru eliberarea titlului de călătorie;
 • două fotografii 3x4 cm;
 • dovada cetăţeniei Republicii Moldova (paşaport, certificatul de naştere, certificatul eliberat de organele competente ale Republicii Moldova care confirmă apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova);
 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • actele de stare civilă care demonstrează legătura de rudenie dintre solicitant şi copilul minor;
 • documentele care confirmă calitatea de reprezentant legal al copilului minor pentru care se solicită titlul de călătorie.

 

IV. Termenul de valabilitate al titlului de călătorie.

 

Titlul de călătorie se eliberează pentru un termen de 30 de zile.

 

V. Refuzul de eliberare a titlului de călătorie.

 

Misiunea diplomatică sau oficiul consular refuză eliberarea titlului de călătorie în următoarele cazuri:

 

 • cînd solicitantul nu a prezentat documentele solicitate;
 • cînd solicitantul nu este cetăţean al Republicii Moldova;
 • cînd solicitantul nu a achitat taxa consulară;
 • cînd imaginea din fotografiile prezentate nu corespunde imaginii solicitantului titlului de călătorie;
 • cînd solicitantul a prezentat date eronate;
 • cînd solicitantul a prezentat documente false;
 • cînd solicitantul nu a prezentat dovada că este reprezentantul legal al minorului pentru care s-a solicitat eliberarea titlului de călătorie.