Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Vize

Tipurile de viză

 

Cetățenii străini care necesită viză de intrare pentru Republica Moldova sunt rugați să acceseze website-ul www.evisa.gov.md pentru informații detaliate.

 

Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova peste hotare, în funcţie de scopurile solicitanţilor de viză, eliberează următoarele tipuri de viză:

 

Viza de tip „A” (Viza de tranzit aeroportuar) - permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport din Republica Moldova, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internaţional. Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză de intrare în Republica Moldova.

 

Viza de tip „B” (Viza de tranzit) - se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul Republicii Moldova în scopul deplasării într-un stat terţ, pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie şi, după caz, pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.

 

Viza de tip „C” (Viza de scurtă şedere) - se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri:

 • misiune - străinilor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor în Republica Moldova, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;
 • turism - străinilor care urmează să călătorească în Republica Moldova pentru motive turistice;
 • vizită - străinilor care intenţionează să se deplaseze în Republica Moldova în vizită la cetăţeni moldoveni sau la cetăţeni străini titulari de permise de şedere valabile;
 • afaceri - străinilor care intenţionează să călătorească în Republica Moldova în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi străinilor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale din Republica Moldova;
 • transport - străinilor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;
 • activităţi sportive - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive;
 • activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova - în condiţiile justificării prezenţei în Republica Moldova.

 

Viza de tip „D” (Viza de lungă şedere) - se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durata nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri. Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri: desfăşurarea activităţii de întreprinzător, angajare în muncă, studii, reîntregirea familiei, activităţi umanitare sau religioase, activităţi diplomatice şi de serviciu, tratament medical.

 

Documentele necesare pentru obţinerea vizei

 

 • document de călătorie (valabil pentru cel puţin 6 luni de la data expirării vizei solicitate)
 • o fotografie recentă (3,5x4,5)
 • invitaţia (în original)
 • solicitarea de viză completată şi semnată personal

 

Taxele pentru vize

 

Nr.Tipul de vizăTaxa (euro)
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar20
2Tip B - viză de tranzit40
3Tip C - viză de scurtă şedere40
4Tip D - viză de lungă şedere40

 

Se acordă vize gratuite:

 • funcţionarilor organizaţiilor internaţionale la care a aderat Republica Moldova, precum şi membrilor familiilor acestora;
 • copiilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 • membrilor misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi membrilor familiilor acestora (în baza condiţiilor de reciprocitate);
 • membrilor delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi altor persoane invitate oficial, precum şi membrilor familiilor acestora;
 • consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii până la 18 ani);
 • persoanelor originare din Republica Moldova;
 • titularilor paşapoartelor diplomatice.

 

Valabilitatea vizei şi durata şederii

 

Durata şederii pe teritoriul RM în baza unei vize nu poate depăşi 90 de zile timp de 6 luni.

 

Un cetăţean străin care deţine o viză pentru o singură călătorie poate intra o singură dată pe teritoriul RM, şedea în ţară pe perioada indicată în viză şi apoi să părăsească teritoriul Republicii Moldova.

 

Un cetăţean străin care deţine o viză pentru călătorii multiple, poate intra de mai multe ori pe teritoriul RM, pe perioada valabilităţii vizei, şedea de fiecare dată nu mai mult de 90 zile, părăsind apoi teritoriul RM.

 

Dacă viza nu a fost utilizată în perioada valabilităţii, aceasta nu se supune prelungirii. În asemenea cazuri taxele consulare nu sunt restituite şi se obţine o nouă viză.

 

Cetăţenii străini care nu au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova

 

Cetăţenii următoarelor state, titulari ai tuturor tipurilor de paşapoarte, nu au nevoie de vize pentru intrare pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere până la 90 de zile, pe parcursul a 6 luni de la momentul primei intrări:

 

 • Statele Membre ale Uniunii Europene – Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Olanda, Portugalia, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Ungaria;
 • Canada, Japonia, Confederaţia Elveţiană, Islanda, Norvegia, SUA, Principatului Andorra, Principatului Monaco, Principatului Liechtenstein, Statului Israel, Sfântului Scaun, San Marino, Georgia;
 • Statele Membre ale CSI – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kîrgîstan, Rusia, Tadjikistan, Ucraina, Uzbekistan;

Titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, cetăţeni ai următoarelor state nu au nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere pînă la 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări:

 

 • Albania, Bosnia şi Herţegovina, Brazilia, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia, Vietnam.

Titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, cetăţeni ai următoarelor state nu au nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere până la 30 de zile:

 

 • China, Iran, Turkmenistan

Personalul misiunilor diplomatice şi consulare acreditate în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora, personalul misiunilor permanente şi reprezentanţelor organismelor internaţionale cu sediul în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora, reprezentanţii mass-media străini acreditaţi în Republica Moldova, care deţin legitimaţii de acreditare eliberate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, au dreptul de intra şi de a ieşi fără viză pe întreaga perioadă de valabilitate a cartelei de acreditare.

 

Nu au nevoie de vize pentru a intra în Republica Moldova, cetăţenii Turkmenistanului care se încadrează în următoarele categorii de persoane:

 

 1. membrii echipajelor aeronavelor aviaţiei civile, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale şi având inscripţia necesară în declaraţia generală (misiunea aeriană);
 2. membrii echipajelor navelor maritime şi fluviale, titulari ai paşapoartelor valabile de marinar şi având inscripţia necesară în registrul de bord sau extrasul din acesta;
 3. echipele feroviare, de locomotivă şi vagoanelor frigorifice ale căilor ferate, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale, deţinând listele nominale, foile de parcurs, aprobate pentru fiecare rută;
 4. curieri speciali, folosiţi în cadrul comunicării interguvernamentale, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale, deţinând documentele corespunzătoare eliberate de organele competente ale Părţilor.

 

De asemenea, în baza Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, cetăţenii străini deţinători ai unui permis de şedere valabil, eliberat de autorităţile Republicii Moldova, intra în Republica Moldova fără viză.

 

Cetăţenii străini care nu au nevoie de invitaţie pentru a obţine o viză pentru RM

 

Cetăţenii următoarelor state nu au nevoie de invitaţii pentru obţinerea vizei pe un termen de până la 90 de zile:

 • Republica Croaţia
 • Republica Macedonia
 • Republica Turcia