Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Vizita de lucru a Ambasadorului Vladimir Golovatiuc în regiunea Kursk

Publicat:Wed, 26/05/2021 - 18:49

La 25 mai curent, Ambasadorul Vladimir Golovatiuc, însoțit de Șeful Secției Consulare Dorin Popușoi și Secretarul II Cristina Bodrug au întreprins o vizită de lucru în regiunea Kursk la invitația Gubernatorului regiunii, dl Roman Starovoit.

Pe agenda întrevederii cu conducerea regiunii au fost trecute subiectele din domeniul social-economic și comercial. De asemenea, a fost discutată și posibilitatea unor colaborări mai avansate pe domeniile de interes comun.   

În mesajul de salut, Ambasadorul Vladimir Golovatiuc a mulțumit părții ruse, în persoana dlui Gubernator R.Starovoit pentru vizita desfășurată. În continuarea discursului, Șeful misiunii diplomatice a menționat că, se constată o dinamică pozitivă a schimburilor comerciale între Republica Moldova și reg. Kursk în perioada 2018-2019 și faptul că, în pofida restricțiilor provocate de pandemia Covid-19, în anul 2020 exporturile din RM către regiune s-au diminuat nesemnificativ. Totodată, Ambasadorul Golovatiuc, a opinat că potențialul cooperării comercial-economice este unul promițător prin extinderea spectrului de produse care pot fi exportate pe piața regiunii.

La rândul său, Gubernatorul Roman Starovoit a menționat că, Moldova poate fi o platformă intermediară pentru pătrunderea întreprinderilor și antreprenorilor ruși pe piețele europene. Totodată, a fost exprimată opinia că, în perspectivă proiectele economice comune dintre Republica Moldova și regiunea Kursk vor fi realizate în continuare.

În cadrul vizitei, Ambasadorul V. Golovatiuc, de asemenea,  a participat la masa rotundă găzduită de Centrul pentru susținerea antreprenoriatului a reg. Kursk, aceasta fiind moderată de dl Akseonov Mihail, Președintele comitetului de industrie, comerț și antreprenoriat al Centrului menționat.

În speță, subiectele abordate s-au axat pe realizarea unei retrospective a colaborării bilaterale, precum și a potențialului comercial-economic, de afaceri, investiţional şi turistic al Republicii Moldova. În timpul evenimentului, prin intermediul oportunității ZOOM, Consilierul Ambasadei pe probleme economice dl Eugeniu Chistol s-a referit la ansamblul acțiunilor care au fost realizate pe domeniul industriei ușoare, zonele economice libere, sectorul agro-industrial și vinicol. La fel, Consilierul Chistol, a opinat în privința potențialului de coоperare între reprezentanții mediului de afaceri din ambele state.

Vizita Șefului misiunii în regiune a presupus familiarizarea acestuia cu condițiile de studii la Universitatea de Stat din Kursk, dar și rostirea unei alocuțiuni în fața studenților de la facultatea Relații internaționale și istorie. Tematica abordată a constituit istoria Moldovei, precum și stadiul actual al dezvoltării social-politice a statului Republica Moldova. Tot la această instituție a avut loc întrevederea cu Rectorul Universității Alexandr Hudin, în timpul căreia  s-a făcut referință la condițiile de admitere și studiere la Universitate.

În paralel,  în cadrul programului „Ambasada vine mai aproape de tine”, Șeful Secției Consulare Dorin Popușoi s-a întrevăzut cu directorul Serviciului Federal de migrație pentru regiunea Kursk, dl Oleg Kazak. Agenda discuțiilor purtate s-a axat pe regimul de ședere legală a cetățenilor Republicii Moldova în regiune, precum și respectarea condițiilor de detenție a persoanelor depistați de către poliție, cu ședere ilegală. De asemenea, au fost trasate sarcini comune pe termen mediu, privind documentarea cu Titluri de călătorie a persoanelor, care în scurt timp urmează să fie extrădate în RM. S-a convenit asupra remiterii solicitărilor respective  de către Serviciul Federal de migrație (Kursk) în adresa Ambasadei pentru emiterea actelor, astfel, ca cetățenii să poată reveni în termini proximi în Moldova.

Totodată, la inițiativa Președintei “Centrului comunitar-cultural “Comunitatea moldovenilor” din reg. Kursk, dna Elena Bulhac a fost organizată o reuniune a Ambasadorului V.Golovatiuc și a Șefului Secției Consulare D.Popușoi cu membrii comunităților moldovenești din regiunile Kursk, Belgorod și Oriol, la care au fost discutate subiecte ce țin de oportunitățile de afaceri în ambele state, precum și au fost acordată asistență consulară pe domenii: cetățenie, documentare cu acte de identitate și înfiere.