Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Emigrare autorizată

STABILIREA CU DOMICILIUL PERMANENT ÎN FEDERAŢIA RUSĂ

Cererea privind perfectarea emigrării autorizate în străinătate se depune de către solicitant la subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Servicii Publice sau Ambasadă

Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, următoarele acte

 •  Cerere-chestionar (se completează la Ambasadă);

 •  Certificatul de naştere;

 • *Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ şi/sau deces (în cazul divorţului, se prezintă şi extrasul din Registrul de căsătorie);

 •  Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;

 •  Buletinul de identitate cu fişa de însoţire (aceste document se retrag);

 •  Сertificatul de premilitar sau livretul militar (pentru recruţi sau supuşi militari), sau certificatul privind radierea din evidenţă militară( aceste documente se retrag);

 •  Сarnetul de pensionar sau adeverinţa eliberată de secţia de asistenţă socială despre predarea carnetului de pensionar (aceste document se retrag);

 •  Patru fotografii color, 35 x 45 mm;

 •  Chitanţa privind achitarea taxei ( 102 euro sau 116 euro, în funcție de perioadă - se achită în ruble la cursul de schimb comercial al băncii );

În cazul emigrarii cetăţenilor cu copii minori, suplimentar se vor prezenta:

 • *Сertificatele de naştere ale copiilor minori (în vârstă de până la 18 ani);

 •  Declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova autentificată notarial privind acordul la întreţinerea minorului cu păstrarea domiciliului sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;

În cazul emigrarii cetăţenilor împreună cu copiii minori, suplimentar se vor prezenta:

 •  *Сertificatele de naştere ale copiilor minori (în vârstă de până la 18 ani);

 •  Declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova autentificată notarial privind acordul la emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;

 •  Declaraţia minorului (cu vârsta între 10 şi 18 ani,) autentificată notarial privind acordul la plecarea pentru domiciliere permanentă în străinătate cu unul dintre părinţi;

 •  Paşaportul copiilor minori;

 •  Buletinul de identitate cu fisa de însoţire (petru copiii care au atins vîrsta de 16 ani);

 •  Două fotografii color, 35 x 45 mm, ale copiilor minori.

*IMPORTANT! Actele de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, divorţ ş.a.) eliberate de autorităţile statelor străine după data de 17.08.2001 urmează a fi transcrise în Registrul de stare civilă din Republica Moldova. Modalitatea de transcriere poate fi aflată la: www.justice.gov.md 

Notă: Actele se depun la ambasadă în două exemplare multiplicate la xerox