Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
+7 929 964 9079
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Relaţii culturale

Dezvoltarea relaţiilor bilaterale moldo-ruse în domeniul culturii este definită de prevederile Programului de cooperare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Federaţiei Ruse pentru anii 2012-2014, semnat la 20 octombrie 2011, la Kiev.

 

Programul de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Federaţiei Ruse pentru anii 2012-2014

 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Federaţiei Ruse, numite în continuare “Părţi”, în conformitate cu Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea în domeniul culturii şi ştiinţei, semnat la 14 august 1994, bazîndu-se pe convingerea, că colaborarea în domeniul culturii şi artei contribuie la înţelegerea, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de bună vecinătate între Moldova şi Rusia, luînd în consideraţie îndelungatele legături istorice dintre cele două state, au convenit asupra următoarelor:

 

 1. Părţile creează condiţii favorabile pentru dezvoltarea cooperării în domeniul artelor plastice şi scenice, cinematografiei, biblioteconomiei şi muzeografiei, artelor aplicate şi decorative, artei circului şi de amatori, creaţiei populare, protejării patrimoniului istoric şi cultural.
 2. Părţile, reieşind din necesitate, organizează mese rotunde pentru a pune în discuţie problemele curente ale cooperării culturale moldo-ruse.
 3. Părţile contribuie la stabilirea contactelor directe între instituţiile muzicale şi organizaţiile concertistice, schimbului de interpreţi, colective muzicale şi specialişti, precum şi la extinderea legăturilor între uniunile de creaţie din Republica Moldova şi Federaţia Rusă.

  Părţile încurajează participarea reciprocă a interpreţilor şi colectivelor moldoveneşti şi ruseşti la festivalurile internaţionale de muzică, concursuri şi evenimente muzicale tradiţionale, organizate pe teritoriile statelor Părţi, concert şi proiecte, schimbului de solişti, regizori şi coregrafi.

  Părţile încurajează participarea colectivelor şi interpreţilor ruşi la festivalurile internaţionale organizate pe teritoriul Republicii Moldova:
  1. Festivalul Internaţional de muzică ”Mărţişor”;
  2. Festivalul Internaţional al vedetelor de operă şi balet ”Invită Maria Bieşu”;
  3. Festivalul Internaţional ”ETNO-JAZZ”;
  4. Festivalul-concurs internaţional de muzică uşoară ”Două inimi gemene”;
  5. Concursul Internaţional al tinerelor interpreţi ”E.Coca”;
  6. Festivalul Internaţional al muzicii noi.
  Părţile încurajează participarea colectivelor şi interpreţilor moldoveni la festivalurile internaţionale organizate pe teritoriul Federaţiei Ruse:
  1. Festivalul Pascal din Moscova;
  2. Festivalul Orchestrelor simfonice din lume;
  3. Festivalul Internaţional coral din or. Sankt Petersburg;
  4. Festivalul Internaţional de arte ”Zviozdî belîh nocei”;
  5. Concursul Internaţional în numele lui P.I. Ceaikovski”;
  6. Concursul Internaţional al interpreţilor de operă ”Galina Vişnevski”.
 4. Părţile contribuie la stabilirea şi dezvoltarea legăturilor directe între teatre, schimbului de interpreţi, echipe de creaţie, critici şi teatrologi, invitarea regizorilor pentru montarea spectacolelor în Republica Moldova şi Federaţia Rusă, precum şi la organizarea turneelor, participării la festivalurile internaţionale de teatru, seminarelor organizate pe teritoriile statelor Părţi.

  Părţile încurajează participarea colectivelor şi interpreţilor ruşi la festivalurile internaţionale de teatru organizate pe teritoriul Republicii Moldova:
  1. Festivalul Internaţional de Teatru ”Bienala Teatrului Eugen Ionesco”;
  2. Festivalul Naţional de Teatru;
  3. Gala Internaţională a Teatrelor de Păpuşi;
  4. Festivalul Internaţional al Școlilor de Teatru;
  5. Festivalul Internaţional al Teatrelor de Cameră şi Spectacolelor de Formă Mică.
  Părţile încurajează participarea colectivelor şi interpreţilor moldoveni la festivalurile internaţionale de teatru, organizate pe teritoriul Federaţiei Ruse:

  1. Festivalul Internaţional al Teatrelor Ruse din statele CSI şi Baltice ”Întîlniri în Rusia”;
  2. Festivalul de Teatru din or. Moscova în numele lui A.P. Cehov;
  3. Festivalul Internaţional NET (Teatrul Nou European);
  4. Festivalul Internaţional ”KYKART”;
  5. Festivalul Internaţional Ambulant al Teatrelor de Păpuşi ”Kovceg”;
  6. Festivalul Internaţional ”Slaveanskie teatralinîie vstreci”.
  Părţile contribuie la organizarea spectacolelor teatrelor dramatice şi muzicale, colectivelor artistice şi interpreţilor în cadrul Zilelor şi Săptămânilor culturii.
 5. Părţile contribuie la colaborarea şi dezvoltarea parteneriatului între muzeele Republicii Moldova şi Federaţiei Rusă, schimbului de expoziţii, de informaţii privind noile tehnologii în domeniul muzeografiei, precum şi la stabilirea contactelor directe între muzeele şi centrele de artă contemporană ale statelor Părţi.
 6. Părţile contribuie la organizarea şi desfăşurarea în comun a seminarelor de creaţie, întîlnirilor şi meselor rotunde cu participarea scriitorilor moldoveni şi ruşi, poeţilor, traducătorilor, acordă ajutor în participarea la manifestările respective a reprezentanţilor din Republica Moldova şi Federaţia Rusă.
 7. Părţile contribuie la stabilirea relaţiilor directe între instituţiile de învăţămînt mediu şi superior în domeniul culturii şi artelor din Republica Moldova şi Federaţia Rusă, creînd condiţii pentru perfecţionare şi stagii de creaţie pentru profesorii instituţiilor de învăţământ superior.
  Părţile stimulează schimbul de studenţi între instituţiile teatral-concertistice, instituţiile de învăţământ superior şi instituţiile ştiinţifice din domeniul culturii şu artei a statelor Părţi.
 8. Părţile dezvoltă cooperarea în domeniul creaţiei populare şi schimbului de informaţii în domeniul creaţiei populare, inclusiv despre festivalurile internaţionale de folclor, organizate pe teritoriile statelor Părţi.

  Părţile încurajează participarea colectivelor şi interpreţilor ruşi la festivalurile internaţionale de folclor organizate pe teritoriul Republicii Moldova:

  1. Festivalul Internaţional de Muzică şi Dans ”Nufărul alb”;
  2. Festivalul Internaţional al Dansului Popular ”Hora Prutului”;
  3. Festivalul Internaţional de Folclor ”Meşterul Manole”;
  Părţile încurajează participarea colectivelor şi interpreţilor moldoveni la festivalurile internaţionale de folclor organizate pe teritoriul Federaţiei Ruse:

  1. Festivalul Internaţional al Artelor şi Meşteşugurilor Populare ”Sadko”;
  2. Festivalul Interstatal ”Slaveanskoe edinstvo”;
  3. Festivalul Internaţional al Creaţiei Populare ”Sodrujestvo”.
  Părţile contribuie la invitarea colectivelor de creaţie şi a interpreţilor din Republica Moldova şi Federaţia Rusă la festivalurile de muzică populară, sărbători corale şi alte manifestări muzicale conform regulamentelor acestor festivaluri, precum şi a specialiştilor din domeniul creaţiei populare la seminare internaţionale şi master-class.

  Părţile contribuie la stabilirea relaţiilor directe între casele de creaţie populară şi colectivele de amatori ale statelor Părţi.
 9. Părţile depun eforturi pentru organizarea reciprocă a Zilelor Culturii Republicii Moldova în Federaţia Rusă pe parcursul perioadei de acţiune a prezentului Program.

  Perioada, locul desfăşurării, finanţarea şi condiţiile tehnice despre organizarea reciprocă a Zilelor culturii vor fi stabilire de către Părţi în protocoale separate.
 10. Părţile realizează colaborarea în domeniul cinematografiei? Contribuie la realizarea coproducţiilor cinematografice.

  Părţile contribuie la desfăşurarea reciprocă a Zilelor filmului moldovenesc şi rusesc pe principii de paritate, acordă asistenţă la invitarea maeştrilor de film din Republica Moldova şi Federaţia Rusă la festivalurile internaţionale de film şi la alte manifestaţii cinematografice organizate pe teritoriile statelor Părţi, în conformitate cu regulamentele lor.

  Părţile încurajează participarea filmelor de producţie rusă la festivalurile internaţionale de film, organizate pe teritoriul Republicii Moldova:
  1. Festivalul Internaţional de Film Documentar ”Cronograf”;
  2. Festivalul Internaţional al Școlilor de Film.
  Părţile încurajează participarea filmelor de producţie moldovenească la festivalurile internaţionale de film, organizate pe teritoriul Federaţiei Ruse:
  1. Festivalul deschis de film al statelor CSI şi Balticii ”Kinoşok”;
  2. Forul cinematografiilor naţionale;
  3. Forul Internaţional de Film ”Zolotoi viteazi”;
  4. Festivalul Internaţional al debuturilor cinematografice ”Duh ognea”;
  5. Festivalul Internaţional al filmului studenţesc ”Sveataia Ana”.
 11. Părţile contribuie la extinderea legăturilor directe între bibliotecile Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse, Încurajează schimb de expoziţii de cărţi, organizarea în comun a conferinţelor, simpozioanelor şi seminarelor în domeniul biblioteconomiei.
 12. Părţile fac schimb reciproc de invitaţii pentru participarea la târgurile şi expoziţiile internaţionale de carte organizate în ţările lor.
 13. Părţile fac schimb de informaţii cu privire la evidenţa, conservarea, restaurarea, utilizarea şi promovarea patrimoniului istoric şi cultural, precum şi studierea posibilităţii de a organiza în comun lucrări de restaurare şi arheologice, seminare ştiinţifice şi practice, expediţii, simpozioane, întîlniri cu specialişti şi experţi.

  Părţile contribuie la studierea patrimoniului istoric li cultural al popoarelor Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse, identificarea şi evidenţa obiectelor de patrimoniu cultural pe teritoriile statelor Părţi.

  Părţile asigură accesul cetăţenilor celor două state la valorile culturale, aflate sub jurisdicţia lor, păstrate în arhivele, bibliotecile, muzeele Republicii Moldova şi Federaţia Rusă.
 14. Părţile, în conformitate cu principiile dreptului internaţional şi legislaţiei Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse, în limitele competenţilor lor, vor dezvolta colaborarea în vederea identificării bunurilor culturale aflate pe teritoriul celeilalte Părţi în urma importului ilicit.

  Părţile, de asemenea, efectuează, în limitele competenţei lor, în conformitate cu legislaţia din fiecare stat Parte, măsuri pentru prevenirea importului şi exportului ilicit al valorilor culturale, schimbul de informaţii în problematica dată şi contribuie la restituirea valorilor culturale exportate ilicit.
 15. Părţile promovează cooperarea interregională a Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse în domeniul culturii, dezvoltarea relaţiilor directe la nivel regional şi realizarea proiectelor comune în domeniul artelor plastice, muzicii, teatrului şi creaţiei populare.
 16. Părţile prevăd schimb de delegaţii şi materiale informaţionale în scopul informării diferitor grupuri de populaţie, inclusiv tineretul, cu tradiţiile culturale naţionale a fiecărei Părţi şi aprofundarea cooperării în domeniul umanitar.

  Părţile prevăd schimb de experienţă şi informaţii, precum şi participarea specialiştilor la conferinţele ştiinţifice, grupuri de lucru şi diferite foruri, organizate pe teritoriul Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse.

  Perioada vizitelor de serviciu şi componenţa delegaţiei vor fi stabilite în regim de lucru.
 17. În limitele competenţei lor, Părţile asigură satisfacerea necesităţilor culturale ale persoanelor care aparţin minorităţii naţionale ruseşti în Republica Moldova, şi persoanelor care aparţin minorităţii naţionale moldoveneşti în Federaţia Rusă.
 18. În cazul lipsei unei oarecare înţelegeri prealabile, colaborarea culturală între Părţi se va efectua conform următoarelor condiţii:
  • 1. Schimb de delegaţii.
   • 1.1 Partea trimiţătoare suportă cheltuielile de transport internaţional pentru delegaţiile sale, colective şi interpreţi separaţi , de transport a recuzitei în ambele părţi, achită onorariile colectivelor şi interpreţilor, taxele vamale, consulare şi de aeroport pe teritoriul său, precum şi asigurarea medicală.

    Partea primitoare suportă cheltuielile de cazare şi diurnă, transport intern, serviciile traducătorilor, program cultural, asigură asistenţa medicală urgentă.
  • 2. Condiţiile privind realizarea expoziţiilor, turneelor teatrelor şi colectivelor artistice şi angajamentele reciproce (perioada, cheltuielile de transport a exponatelor şi decorurilor, de transport a însoţitorilor, a cheltuielilor vamale şi de depozitare, securităţii, asigurarea etc.) vor fi coordonate în fiecare caz concret de organizaţiile cointeresate ale Părţilor şi vor fi stipulate în contracte speciale.
   Prevederile prezentului Program nu exclud şi alte forme de colaborare, realizarea cărora va fi subiectul unor acorduri separate.
 19. Părţile, în scopul realizării practice a prezentului Program, vor încheia, după necesitate, alte protocoale de colaborare pe bază de reciprocitate.
 20. Toate litigiile între Părţi legate de interpretarea prevederilor Programului vor fi soluţionate prin negocieri şi consultaţii.
 21. Prezentul Program se aplică din data semnării pînă la data de 31 decembrie 2013.