Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
+7 929 964 9079
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Relaţii comercial-economice

Relaţiile comerciale dintre Republica Moldova şi Republica Kîrgîză în anul 2018
(conform datelor Biroului Naţional de Statistică al RM*)

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Kîrgîză în anul 2018 a înregistrat 1,6 milioane USD, cu o pondere de 0,02% în comerțul total al Republicii. Comparativ cu anul 2017, acesta s-a majorat cu 1,0% sau cu 14,9 mii USD.

Exportul de mărfuri realizat în perioada menționată a înregistrat 1,2 milioane USD, micșorându-se cu 4,3% sau cu 54,7 mii USD față de anul precedent.

Importul de mărfuri în Republica Moldova din Republica Kîrgîză a însumat 346,0 mii USD şi a înregistrat o creştere cu 25,2% sau cu 69,6 mii USD în raport cu anul 2017.

Soldul balanței comerciale înregistrat în anul 2018 a fost în favoarea Republicii Moldova şi a constituit 884,9 mii USD.

*Notă: Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.