Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
+7 929 964 9079
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Relaţii comercial-economice

Relaţiile comerciale dintre Republica Moldova şi Republica Kîrgîză în anul 2022

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Kîrgîză în anul 2022 a înregistrat suma de 11 947,87 mii dolari SUA, dintre care exportul produselor moldovenești a constituit 4 917,21 mii dolari SUA, iar importul din Republica Kîrgîză 7 030,66 mii dolari SUA. Soldul balanței comerciale a constituit valoarea negativă de -2 113,45 mii dolari SUA.

În anul 2022 Republica Moldova a efectuat operațiuni de export cu o pondere de 0,11% în exportul total al țării. Republica Moldova a efectuat operațiuni de import cu Republica Kîrgîză cu o pondere de 0,08%.

Notă: Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender    

 

Relaţiile comerciale dintre Republica Moldova şi Republica Kîrgîză în anul 2021

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Kîrgîză în anul 2021 a înregistrat suma de 2 707,04 mii dolari SUA, dintre care exportul produselor moldovenești a constituit 1 740,40 mii dolari SUA, iar importul din Republica Kîrgîză 966,64 mii dolari SUA. Soldul balanței comerciale a constituit valoarea pozitivă de 773,77 mii dolari SUA.

În anul 2021 Republica Moldova a efectuat operațiuni de export cu o pondere de 0,06% în exportul total al țării. Republica Moldova a efectuat operațiuni de import cu Republica Kîrgîză cu o pondere de 0,01%.

Notă: Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender  

        
 
Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Republica Kîrgîză în perioada
                                        ianuarie-octombrie al anului 2020

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Kîrgîză în perioada ianuarie-octombrie 2020 a înregistrat valoarea de 563,19 mii dolari SUA, din care exportul produselor moldovenești a constituit 434,11 mii dolari SUA, iar importul din Republica Kîrgîză 129,08 mii dolari SUA. Soldul balanței comerciale înregistrat în perioada ianuarie-octombrie 2020 a fost pozitiv și a constituit 305,03 mii dolari SUA.

Pe fondalul constrîngerilor impuse de pandemia de coronavirus COVID-19, analiza evoluției exporturilor Republicii Moldova în perioada ianuarie-octombrie 2020, comparativ cu perioada similară din anul 2019, relevă micșorarea exporturilor în Republica Kîrgîză cu -46,9%.

Concomitent, analiza evoluției importurilor Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2020, comparativ cu perioada similară din anul 2019, relevă diminuarea importurilor provenite din Republica Kîrgîză cu -19,75 %.**

NOTĂ:

* Informațiile relatate sunt relatate conform datelor Biroului National de Statistică al Republicii Moldova și nu includ operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender;
* Informațiile relatate reflectă impactul consecințelor pandemiei de coronavirus COVID-19 asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova cu Republica Kîrgîză.

 

Relaţiile comerciale dintre Republica Moldova şi Republica Kîrgîză în anul 2018
(conform datelor Biroului Naţional de Statistică al RM*)

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Kîrgîză în anul 2018 a înregistrat 1,6 milioane USD, cu o pondere de 0,02% în comerțul total al Republicii. Comparativ cu anul 2017, acesta s-a majorat cu 1,0% sau cu 14,9 mii USD.

Exportul de mărfuri realizat în perioada menționată a înregistrat 1,2 milioane USD, micșorându-se cu 4,3% sau cu 54,7 mii USD față de anul precedent.

Importul de mărfuri în Republica Moldova din Republica Kîrgîză a însumat 346,0 mii USD şi a înregistrat o creştere cu 25,2% sau cu 69,6 mii USD în raport cu anul 2017.

Soldul balanței comerciale înregistrat în anul 2018 a fost în favoarea Republicii Moldova şi a constituit 884,9 mii USD.

*Notă: Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.