Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
+7 929 964 9079
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Relaţii comercial-economice

Relaţiile comerciale dintre Republica Moldova şi Republica Tadjikistan în anul 2022

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Tadjikistan în anul 2022 a înregistrat suma de 245,59 mii dolari SUA, dintre care exportul produselor moldovenești a constituit 243,98 mii dolari SUA, iar importul din Republica Tadjikistan 1,61 mii dolari SUA. Soldul balanței comerciale a constituit valoarea pozitivă 242,37 mii dolari SUA.

În anul 2022 Republica Moldova a efectuat operațiuni de export cu o pondere de 0,01% în exportul total al țării. Republica Moldova a efectuat operațiuni de import cu Republica Tadjikistan cu o pondere de 0,00%.

Notă: Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender 

 

Relaţiile comerciale dintre Republica Moldova şi Republica Tadjikistan în anul 2021

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Tadjikistan în anul 2021 a înregistrat suma de 285,21 mii dolari SUA, dintre care exportul produselor moldovenești a constituit 270,17 mii dolari SUA, iar importul din Republica Tadjikistan 15,04 mii dolari SUA. Soldul balanței comerciale a constituit valoarea pozitivă 255,13 mii dolari SUA.

În anul 2021 Republica Moldova a efectuat operațiuni de export cu o pondere de 0,01% în exportul total al țării. Republica Moldova a efectuat operațiuni de import cu Republica Tadjikistan cu o pondere de 0,00%.

Notă: Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender  

 

Relaţiile comerciale dintre Republica Moldova şi Republica Tadjikistan
 în perioada ianuarie-octombrie al anului 2020

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Tadjikistan în perioada ianuarie-octombrie 2020 a înregistrat valoarea de 252,82 mii dolari SUA, din care exportul produselor moldovenești a constituit 252,05 mii dolari SUA, iar importul din Republica Tadjikistan 0,77 mii dolari SUA. Soldul balanței comerciale înregistrat în perioada ianuarie-octombrie 2020 a fost pozitiv și a constituit 251,28 mii dolari SUA.

Analiza evoluției exporturilor moldovenești în ianuarie-octombrie 2020, comparativ cu perioada similară din anul 2019, relevă majorarea exporturilor în Republica Tadjikistan de 1,8 ori.

Concomitent, analiza evoluției importurilor Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2020, comparativ cu perioada similară din anul 2019, relevă majorarea importurilor provenite din Republica Tadjikistan de 5,7 ori.**

NOTĂ:

* Informațiile relatate sunt relatate conform datelor Biroului National de Statistică al Republicii Moldova și nu includ operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender;

** Informațiile relatate reflectă impactul consecințelor pandemiei de coronavirus COVID-19 asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova cu Republica Tadjikistan.

 

Relaţiile comerciale dintre Republica Moldova
şi Republica Tadjikistan în anul 2018

(conform datelor Biroului Naţional de Statistică al RM*)

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Tadjikistan în anul 2018 a înregistrat 355,1 mii USD. Comparativ cu anul 2017, acesta s-a micșorat cu 13,4% sau cu 54,9 mii USD. După valoarea volumului schimburilor comerciale Republica Tadjikistan deține o pondere de 0,004% în comerțul total al Republicii.

Exportul de mărfuri realizat în perioada menționată a înregistrat 354,8 mii USD, micșorându-se cu 12,9% sau cu 52,5 mii USD față de anul precedent.

Importul de mărfuri în Republica Moldova din Republica Tadjikistan a însumat 0,3 mii USD şi a înregistrat o descreștere de 8,6 ori sau cu 2,3 mii USD în raport cu anul 2017.

Soldul balanței comerciale înregistrat în anul 2018 a fost în favoarea Republicii Moldova şi a constituit 354,5 mii USD.

*Notă: Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.