Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Sesizări şi reclamaţii

Modul de depunere a petiţiilor privind activitatea ambasadei sau consulatului

Petiţiile pot fi depuse personal sau prin poştă electronică moscova@mfa.gov.md

Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului.

Petiţiile ce nu întrunesc condiţiile prevăzute mai sus se consideră anonime şi nu se examinează.

Telefonul de încredere anticorupţie 8 (495) 624 53 53